Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΕΣΣΤΥ-Ημερήσια Διάταξη


Ο συν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ), μας ενημέρωσε ότι στις 23/11/2017,στις 15.00’μμ θα πραγματοποιηθεί το ΔΣ/ΕΕΣΣΤΥ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση διατακτικών σίτισης στους εργαζόμενους, στους συνεργάτες, στους απασχολούμενους μαθητές με πρόγραμμα ΟΑΕΔ και στους απασχολούμενους μαθητές της Σχολής Διττής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την από 15/7/16 ΣΣΕ προσωπικού της ΕΕΣΤΤΥ ΑΕ.
 2. Σύναψη Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
 3. Επιλογή προσωρινών αναδόχων και πρόσκληση αυτών για υποβολή δικαιολογητικών  κατακύρωσης, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών  προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού ΑΔ 46/17) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Δ/Κ MTU 12V396TC13» προϋπολογισμού οχτακοσίων τριάντα πέντε εφτακοσίων εξήντα δύο και τριάντα λεπτών (835.762,30€), πλέον Φ.Π.Α. 24% : 200.582,95 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής.
 4. Εκπροσώπηση της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ στις εκλογές ΕΒΕΑ.
 5. Ενημέρωση για θέματα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου