Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1.- «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών»               
                  (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔOΔΑΔ)    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 26-10-2017
                                           
              2.-Λήψη απόφασης για την εκκίνηση διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Τάσης (150KV) μεταξύ ΟΣΕ και Παρόχου για την τροφοδοσία των Υποσταθμών Έλξης
                          (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΗΣΗΚ)
              
3.-Έγκριση των υπ’ αριθμ. 07/Β/08-09-2017 & 07/Γ/02-11-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών  με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 41903) με αριθμό διακήρυξης 16028/14-06-2017 που αφορά το έργο  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των σιδηροδρομικών σταθμών  των τμημάτων γραμμής ΣΚΑ- Αεροδρόμιο και ΣΚΑ – Κιάτο καθώς και του ΚΕΚ Κορίνθου του Προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών», συνολικής δαπάνης #225.488,00#€ χωρίς ΦΠΑ και #279.605,12#€, με Φ.Π.Α 24 %.
                          (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

           
4.-Έγκριση του υπ αριθ. 9Α/03-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) (πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας) που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 43116) με αριθμό διακήρυξης 16033 για την «Υλοποίηση και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ». 
                           (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
                                        
 5.-Ανακοινώσεις.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου