Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Προσλαμβάνεται νομικός σύμβουλος για την αναδιοργάνωση των ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ και την απόσχιση της ΕΡΓΟΣΕ

Bussiness as usual.... (δικό μας σχόλιο)

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων & Ασφάλειας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε πρόσκληση για την επιλογή νομικού συμβούλου, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των εταιρειών ΟΣΕ

και ΕΡΓΟΣΕ και σε εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε η Ελλάδα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υποβοήθηση για την κατάστρωση νομοθετικού κειμένου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ανωτέρω εταιρείες και τον τύποις και ουσία διαχωρισμό αυτών και ειδικότερα της αναγκαίας πρωτογενούς νομοθεσίας.

Το ανωτέρω έργο, όπως αναφέρεται, στοχεύει περαιτέρω στην βελτίωση της ελκυστικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων, ώστε να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αξιόπιστα, οικονομικά αποδοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των χρηστών και στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των σιδηροδρόμων αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση.

Επίσης, στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην εξάλειψη των χρόνιων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.


Διαχωρίζεται η ΕΡΓΟΣΕ από τον ΟΣΕ

Ο οδικός χάρτης για τον διαχωρισμό του ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνει την απόσχιση της ΕΡΓΟΣΕ και τη μεταβίβασή της στο δημόσιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο διαχωρισμός των εταιρειών θα υλοποιηθεί με νόμο.

Ο ΟΣΕ (Διαχειριστής Υποδομής) θα αναλάβει τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και όλων των εργασιών που απαιτούνται για το σιδηροδρομικό δίκτυο σε λειτουργία, δηλαδή τόσο την τακτική όσο και τη βαριά συντήρηση, καθώς και εργασίες ανάταξης.

Ο ΟΣΕ, μέσω του προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης της σιδηροδρομικής γραμμής που βρίσκεται σε λειτουργία, θα έχει ως στόχο τη μείωση των σφαλμάτων, ώστε να σταθεροποιείται η αποτελεσματική κυκλοφορία της γραμμής και να περιορίζει την πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητάς της.

Αντίστοιχα, η ΕΡΓΟΣΕ (Διαχειριστής έργων) θα επικεντρωθεί στην ανάληψη νέων έργων σιδηροδρομικής υποδομής εκτός του εν λειτουργία δικτύου, π.χ. νέες χαράξεις, επεκτάσεις υφιστάμενου δικτύου και αναβαθμίσεις.

Βασική λειτουργία της ΕΡΓΟΣΕ είναι η διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υλοποίηση των νέων έργων, δηλαδή στις μελέτες, διαδικασίες απαλλοτρίωσης, δημοπράτηση, προμήθεια υλικών, κατασκευή, υγιεινή και ασφάλεια, έλεγχος ποιότητας και παράδοση ολοκληρωμένου έργου στον ΟΣΕ για εκμετάλλευση.

www.metaforespress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου