Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Π.Ο.Σ. : Ζητά εξηγήσεις απο την Διοίκηση του ΟΣΕ για νέα εργολαβία

Επιστολή της Π.Ο.Σ. στην Διοίκηση του ΟΣΕ 
Ενημερωθήκαμε από ανακοίνωσή σας στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ότι αποφασίσατε και εγκρίνατε προμήθεια με τίτλο «Διαμόρφωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία ανατέθηκε στην μειοδότρια εταιρεία, με την επωνυμία «AMBRUS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» με τιμή
προσφοράς, ύψους  29.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 36.580,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και χρόνο παράδοσης του έργου δώδεκα (12) μήνες. Το δε παραδοτέο αντικείμενο ορίζεται επί λέξει:

Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου που θα περιλαμβάνει Πρόγραμμα Ελέγχου.

Κανονισμό Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου.

Μηνιαία Υποστήριξη στη διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων.

Εξ όσων γνωρίζουμε η λειτουργία του Εσωτερικού Ελεγκτή αλλά και της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται με πλήρη λεπτομέρεια από την κείμενη νομοθεσία και προς τούτο διερωτώμεθα πώς λειτουργούν επί του παρόντος, ήτοι πριν από την παράδοση του ανωτέρω αναφερθέντος έργου και τι παραπάνω θα προσφέρει η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού προς την κατεύθυνση αυτή, δεδομένου, ότι οι σχετικές διατάξεις είναι αναγκαστικού δικαίου.

Περαιτέρω, φρονούμε, ότι «η μηνιαία υποστήριξη στη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων» που αποτελεί μέρος του ανατεθέντος έργου, αφενός μεν έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις υπερνομοθετικού περιεχομένου διατάξεις του νόμου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων στο μέτρο που τρίτος (ήτοι ο εργολάβος) αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα συνόλου του προσωπικού του Οργανισμού (ακόμη και σε ευαίσθητα) χωρίς την συναίνεση ή την έγκρισή του αφετέρου δε στερείται σκοπιμότητας.

Παρακαλούμε, όπως μας απαντήσετε για τη νομιμότητα της ανωτέρω διαδικασίας θέτοντας υπ’ όψιν σας ότι δημιουργείται στο προσωπικό η αίσθηση ότι πρόκειται για μια σύγχρονη μέθοδο Ελέγχου, χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

 

                   Ο Πρόεδρος         Ο  Γενικός Γραμματέας


  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΤΣΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου