Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ αύριο Τετάρτη με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
  •  Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔ 2256, αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς και του προσωρινού μειοδότη. 
  • Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για τη Δημοπράτηση Υπηρεσίας Εκχορτώσεων & Αποκλαδώσεων - κοπών δέντρων στο σιδηροδρομικό δίκτυο δικαιοδοσίας ΥΓΜΘ, ήτοι των Τμημάτων Γραμμής Έδεσσας, Θεσσαλονίκης, Δράμας & Αλεξανδρούπολης ετών 2023-2024.
  • Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για τη Δημοπράτηση Υπηρεσίας Εκχορτώσεων & Αποκλαδώσεων κοπών δέντρων στο σιδηροδρομικό δίκτυο δικαιοδοσίας ΥΓΚΝΕ, ήτοι των Τμημάτων Γραμμής Αθηνών, Πάτρα, Λαμίας, Λάρισας και Βόλου ετών 2023-2024.
  • Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για την Αποκατάσταση Υφιστάμενων Βλαβών- Ζημιών και πλήρους Προληπτικής συντήρησης με άρση βλαβών στο σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού Μέτρα και Μέσων Πυροπροστασίας των κτιριακών εγκαταστάσεων των σταθμών του άξονα της σιδηροδρομικές γραμμής Αεροδρόμιο- Α. Λιόσια-Κιάτο, του τμήματος γραμμής Αγ. Ανάργυροι-Σ.Κ.Α., καθώς και των κτιρίων τα ν Υποσταθμών Έλξης Υ.Τ. Σπάτων, Λουτρόπυργου και Κόρινθου, των υποσταθμών Μ.Τ Νερατζιώτισσα και Κορίνθου, του (Κ.Ε.Κ)/ΣΚΑ και (ΚΕΚ)/Κορίνθου»..
  •  Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης 2253/2021 «Αξιολόγηση, Κοινοποιημένο Οργανισμό, της συμμόρφωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου στο τμήμα γραμμής ΚΙΑΤΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ(ΣΚΑ) -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ, με το/ Κανονισμό 1299/2014, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «υποδομή» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1300/201 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα»
  •  Έγκριση δαπάνης και δέσμευσης ποσού ύψους 1.061.951,30 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% για την πληρωμή το j από 09-03-2022 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Ζημιών για την αποκατάσταση ζημιών σε εξοπλισμό του Συστήματος Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης του Σ.Σ. Μεταλλικού του έργου «Ανάταξη και αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας» της υπ' αριθμ. 717/14/ΕΡΓΟΣΕ σύμβασης-.
  •  Διαγραφή υπολοίπων.
  • Εξουσιοδότηση για την κίνηση λογαριασμών και άλλων συναλλαγών με τα Τραπεζικά και λοιπά ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
  •  Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου