Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ,αύριο 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ  συνεδριάζει το  Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης         1.-Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων  κατά τη δημοπρασία του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 1604)
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
2.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού Μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ, προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.013.180 κιλά περίπου (Σχάρες, Σιδηροτροχιές, Τελάρα & Στρωτήρες Μεταλλικοί)». 
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 40312) με αριθμό διακήρυξης 16010/1/25.05.2017 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφιστα-μένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.- Οργανόγραμμα.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

5.-Ανακοινώσεις
                                                                                                                                                      
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου