Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Νέα επιστολή της ΠΟΣ στη Διοίκηση του ΟΣΕ για το Οργανόγραμμα

Κύριοι,
Ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολεί τον ΟΣΕ τη χρονική αυτή περίοδο που διανύουμε είναι η θέσπιση του νέου Οργανογράμματος και θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Το σχέδιο Οργανογράμματος απεστάλη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών στις 22/7/2017
ημέρα Σαββάτο και ώρα 18.31’ με ορίζοντα διαβούλευσης την 26/7/2017 και ψήφισή του στις 27/7/2017. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αντιλαμβανόμενη την πίεση χρόνου που επιβάλλεται και καλή τη πίστη, πρότεινε διαβούλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/7/2017 προκειμένου οι όποιες προτάσεις της γίνουν δεκτές να υπάρχει ο χρόνος να ενσωματωθούν εντός του σχεδίου που θα προταθεί στο Δ.Σ. για ψήφιση.
Κατά τη διαβούλευση, κατατέθηκε κείμενο προτάσεων (πλαισιακό), το οποίο σας επισυνάπτουμε. Επί των προτάσεών μας οι οποίες συζητήθηκαν εξαντλητικά, η απάντηση που δόθηκε είναι ότι αποτελούν επιλογές της Διοίκησης πλην όμως συμφωνήσαμε σε τρία κυρίαρχα ζητήματα:
α) Συμπλήρωση του Οργανογράμματος στο ΦΕΚ και των βαθμών των Τομεαρχών και Ομαδαρχών ως υφίσταται έως τώρα και οι αρμοδιότητές τους.
β) Να προβλεφθεί Υπηρεσία Συντήρησης και Τμήμα Εργοστασίου Βόλου.
γ) Οι αρμοδιότητες των Μηχανημάτων Γραμμής να ενταχθούν στο Τ.Μ.Κ. ως έχει έως σήμερα.

Έκτοτε, αναμέναμε το διορθωμένο κείμενο το οποίο παραλάβαμε στις 27/7/2017 και ώρα: 15.30’ την ώρα δηλαδή που έπρεπε να ψηφίσει το Συμβούλιο. Λόγω του όγκου του Οργανογράμματος ζητήσαμε την αναβολή του θέματος, προκειμένου να υπάρχει χρόνος από μέρους μας για τη διαπίστωση των συμφωνηθέντων ή και όποιων άλλων αλλαγών υφίσταται. 
Κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου αντιληφθήκαμε ότι όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα καθώς ή ήταν ελλειπή ή είχαν παραληφθεί αλλά επήρχοντο και αλλαγές δυσμενέστερες και μη προβλεπόμενες στο σχέδιο.
Παραλείπεται εντελώς η δραστηριότητα, η ειδικότητα και οι Ο.Θ. των Επισκεπτών – Βιζιτόρων. Επισημαίνουμε ότι πέραν το τι προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες για το πού εντάσσεται αυτή η δραστηριότητα, σήμερα στη χώρα μας δεν δύναται να παρέχεται από κανέναν άλλον πλην του ΟΣΕ και θα παρέλθει αρκετός χρόνος έως ότου να υπάρξει δυνατότητα διαφορετική καθώς ακόμα δεν υφίσταται ούτε πρόγραμμα σπουδών και διάρκειά του, πράγμα που τώρα επιμελείται ο ΟΣΕ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προβλεφθούν με την υφιστάμενη ιεραρχία τους έστω και έως ότου δημιουργηθούν άλλες συνθήκες για να κατοχυρωθεί το προσωπικό καθότι κατάργηση Οργανικής Θέσεως, σημαίνει απόλυση. 
Στις θέσεις Τομεαρχών και Ομαδαρχών παρατηρείται αυξομείωση στον αριθμό άνευ καμίας αιτιολόγησης. 
Επί των ανωτέρω τριών συμφωνηθέντων θεμάτων, σας αναλύουμε τα κάτωθι:
Τομεάρχες – Ομαδάρχες.
Το Οργανόγραμμα που θεσπίστηκε το 2012 έγινε ΦΕΚ περιλαμβάνοντας τους βαθμούς έως και το επίπεδο Προϊσταμένου Τμήματος και οι βαθμοί Τομεαρχών και Ομαδαρχών αποτέλεσε εσωτερική διαδικασία. (Όλα τα προηγούμενα Οργανογράμματα ήταν με όλες τις βαθμίδες).
Αιτιολόγηση αυτού και σωστά ήτο ότι τότε λόγω της εφαρμογής του ν.3891 επικρατούσε αναταραχή στον ΟΣΕ και θα υπήρχε η δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης ανά πάσα στιγμή από το Δ.Σ. του ΟΣΕ χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία ΦΕΚ. Η εφαρμογή όμως του Ενιαίου Μισθολογίου δεν αναγνώρισε τις βαθμίδες πέραν του ΦΕΚ, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να κατέχουν θέση Τομεάρχη και Ομαδάρχη με όλες τις ευθύνες, χωρίς οικονομικό αντίκρισμα (για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τη σχετική αλληλογραφία). Επιπροσθέτως, έθετε θέμα αρμοδιοτήτων καθότι όπως ισχυρίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι αρμοδιότητες είναι αυτές του Προϊσταμένου Τμήματος. Άρα δεν δικαιούται επίδομα θέσης. Παρά το ότι αυτό το αναλύσαμε κατά τη διαβούλευση και ενώ συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις Τομεαρχών και Ομαδαρχών οι αρμοδιότητες δεν περιγράφονται ή δε αναφορά που γίνεται είναι αυτή που επικαλείται και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που αν παραμείνει ως έχει βάζει και οριστικά το τέλος στη διεκδίκηση αυτού του αιτήματος με δική σας ευθύνη.
Εργοστάσιο Βόλου  Πιστοποίησή του.
Στο σχέδιο Οργανογράμματος απουσίαζε παντελώς το Εργοστάσιο Βόλου, οι αρμοδιότητες και οι Οργανικές Θέσεις, βάζοντας το προσωπικό σε τροχιά απόλυσης. Επιπλέον, είχατε αφαιρέσει από το άρθρο «σκοποί του ΟΣΕ» την παράγραφο με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. (Συντήρηση Τροχαίου Υλικού). Στο τελικό κείμενο αποτυπώνεται η Υπηρεσία και το Τμήμα Βόλου, πλην όμως δεν επαναφέρεται στο άρθρο «σκοποί του ΟΣΕ» αυτή η παράγραφος που είχε αφαιρεθεί. 
Για να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα το Ε.Β., απαιτείται πιστοποίηση που για να την αποκτήσει πέραν των άλλων που ζητούνται, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται δομή ιεραρχική από Υπηρεσία έως και Ομαδάρχη. Στο τελικό κείμενο ενώ Τομεάρχες και Ομαδάρχες τοποθετήθηκαν παντού, στο Ε.Β. ξεχάστηκαν. Εάν δεν προβλεφθούν το Ε.Β. δεν θα μπορεί να λάβει πιστοποίηση, άρα η αποτύπωσή του είναι ανώφελη, και γι΄αυτό έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη.
Μηχανήματα Γραμμής. 
Ενώ στο σχέδιο τα Μηχανήματα Γραμμής αποτυπώνονταν σε τμήμα κάτω από τον Γ.Δ.Δικτύου, συμφωνήθη για λειτουργικούς λόγους να υπάγονται στο Τ.Μ.Κ. όπου υπάγονται και σήμερα. 
Στο τελικό κείμενο στο Τ.Μ.Κ. υπάγεται μόνο η αρμοδιότητα «Προγραμματισμός και Εκτέλεση Κινήσεων Μηχανημάτων Γραμμής» και όλες οι άλλες αρμοδιότητες συνεχίζουν να υπάγονται στον Γ.Δ. Δικτύου παρά τα συμφωνηθέντα. Επιπροσθέτως, δεν αναφέρονται βαθμοί Τομεαρχών και Ομαδαρχών του κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής και Έργου καθότι παρελήφθησαν. 

Σας καλούμε να λάβετε υπ΄όψιν σας τις εστιάσεις μας και να συμπεριληφθούν, καθότι αναφερόμεθα μόνο στα συμφωνηθέντα, κάνοντας μόνο μια παρατήρηση που ελέχθη και κατά τη διαβούλευση, ότι απουσιάζει παντελώς στις επικεφαλίδες η λέξη συντήρηση. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχετε καταστρατηγήσει κάθε έννοια διαβούλευσης. Η διαβούλευση για μας είναι μία διαφανής και δημοκρατική διαδικασία που και εσείς στα συμφραζόμενα σας συμφωνείτε απόλυτα και επαυξάνετε. 
Απομένει λοιπόν να το αποδείξετε. -


      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

1 σχόλιο:

  1. ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΥΤΤΑΕΙ ΤΑ ΤΡΕΝΑ ,ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ,ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή