Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος εργαζομένων συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ. 
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)

2.-Εξέταση των υπ΄ αριθμ. 08/4-7-2017 & 09/4-7-2017  Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επί των προδικαστικών προσφυγών της 3ης Ιουλίου 2017 των εταιρειών «MEGA SPRINT GUARD AE» και «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY» AE κατά της 5595/22-6-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΟΣΕ.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.-Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 24Β/18.05.2017 & 24Γ/29 .06.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 29309) με αριθμό διακήρυξης 16009/22.12.2016 που αφορά την «προμήθεια  Σκύρων Γραμμής κατηγορίας Κ1», συνολικής αξίας #2.136.380,00# € χωρίς ΦΠΑ και #2.649.111,20# € με ΦΠΑ 24% .
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

4.-Έγκριση Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για τη μελέτη  με αντικείμενο την: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3» (Α.Δ. 1712).
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)

5.-Ανάθεση τριών προκαταρκτικών μελετών κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/2005 της μελέτης  « Μελέτες χάραξης της νέας σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης ( Α’ φάση μελετών)» ΑΠ 192.  
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)

6.- Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)
7.- Συνεργασία του ΟΣΕ με το Council for Conservation of Heritage Sites του Ισραήλ.
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
8.-Ανακοινώσεις.                
                                                                                                                                                      
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου