Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ άρχισε να «μιλά» ως ιδιωτική εταιρεία


Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ άρχισε να «μιλά» ως ιδιωτική εταιρεία, εξαπολύοντας αιχμές ακόμα και εναντίον του υπουργείου Μεταφορών.


Σχετικά με τις άγονες γραμμές, οι οποίες αποτελούσαν ή αποτελούν το τελευταίο «αγκάθι» για τη
μεταβίβασή της στους Ιταλούς της FS, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποστηρίζει ότι διεκδικεί τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής από την ίδια ή τουλάχιστον από κοινού με το ελληνικό δημόσιο και όχι μονομερώς από το δημόσιο.


Μάλιστα, με επιστολές προς το υπουργείο Μεταφορών αιτείται την αποσαφήνιση των όρων της μεταξύ τους σύμβασης για τις άγονες γραμμές, καθώς και την αναδιαπραγμάτευση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης.

Το ιστορικό με τις άγονες γραμμές, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στις 15 Ιουνίου 2011 υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ η σύμβαση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας με την οποία ενεργοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των ελλειμματικών υπηρεσιών της εταιρείας και δη σε χρηματοδότηση ελλειμματικών δρομολογίων.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω σύμβαση ανατέθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, έναντι αποζημίωσης, η οποία με βάση την παράγραφο 2 της εν λόγω σύμβασης δεν υπερέβη το ποσό των ευρώ 50.000.000,00 ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν. 3891/2010.

Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε με τον νόμο 4337/2015 μέχρι την 31.12.2015. Την 17.12.2015, υπογράφηκε νέα σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Στην σύμβαση αυτή ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ (Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2015 έως 2020.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα σύμβαση ΥΔΥ θα προκαλέσει σημαντικές ζημίες στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, λόγω μειωμένης λήψης της επιχορήγησης και οφείλεται στο γεγονός ότι στον όρο 11 της εν λόγω σύμβασης δεν έχουν αναγνωριστεί σημαντικές δαπάνες της εταιρείας, οι οποίες αφορούν τα επιδοτούμενα δρομολόγια.

Η εκτίμηση για το ποσό της επιχορήγησης ΥΔΥ που αντιστοιχεί στο δωδεκάμηνο του 2016 είναι 40.050.930,30 €, συγκριτικά αρκετά μειωμένο με το ποσό των 50.000.000,00 € που αναλογεί στην αναφερόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 35964/1852, την 20η Ιουνίου 2017, το Υπουργείο Υποδομών Και Μεταφορών ενέκρινε την επιχορήγηση ύψους 40.050.930,30 €.

Μετά το έτος 2020, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή.

Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.

Τα ανωτέρω ρυθμίστηκαν με την περ. 2α του άρθρου 17 του Ν. 4337/2015, σύμφωνα με τον οποίο κωδικοποιείται η περ. 7α του άρθρου 12 του Ν. 3891/2010.

www.metaforespress.gr 

1 σχόλιο:

  1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2016 δεν εκτέλεσε το 1/3 των δρομολογίων ΥΔΥ. Τόσο απλό. Πως θα πάρει το σύνολο της επιδότησης ενω άφησε ανεκτέλεστα δρομολόγια από έλλειψη τροχαίου υλικού και προσωπικού;

    ΑπάντησηΔιαγραφή