Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ,αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1. Σύναψη Σύμβασης με AΤΤICA Bank Α.Ε. για την εφαρμογή υπηρεσίας Web Banking.
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)

2.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 14Α/04.12.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 46934) με αριθμό διακήρυξης 17003/10.11.2017, που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης με αποκατάσταση βλαβών και ζημιών των Η/Μ εγκαταστάσεων και Συστημάτων Εποπτείας και Ελέγχου του Εμπορικού Κέντρου του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο».                  
                       (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

3.- Εισήγηση για την  παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης  της  σύμβασης:
          «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Παρανέστι - Σταυρούπολη(Α.Π. 176)» με συμβατικό τίμημα 1.645.788,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)

4.- Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Βελτιστοποίησης της Ασφάλειας, της Σιδηροδρομικής και Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και της Προσβασιμότητας στις Ισόπεδες Διαβάσεις του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου
                        (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.:  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)


5.-Ανακοινώσεις.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου