Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Την εποπτεία του τομέα Μεταφορών έλαβε ο Π. Σγουρίδης. Ο ορισμός των διοικήσεων από Χρ. Σπίρτζη

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες του υφυπουργού Μεταφορών Παναγιώτη Σγουρίδη.
Ο κ. Σγουρίδης έλαβε το τομέα των Μεταφορών και την εποπτεία των συγκοινωνιακών και σιδηροδρομικών εταιρειών, ωστόσο οι διοικήσεις παραμένουν αρμοδιότητα του υπουργού Μεταφορών.
Επίσης, ο υφυπουργός Μεταφορών μπορεί να ασκεί
νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα μεταφορών από κοινού, όμως, με τον υπουργό Μεταφορών.
Ειδικότερα, στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη αναθέτηκαν:

1) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων: α) Της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. β) Της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας γ) Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. δ) Του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

2) Η εποπτεία των κάτωθι φορέων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΑΣΑ Α.Ε.), ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΣΥ Α.Ε.), ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΕΣΤΥ Α.Ε.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ− ΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.) και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ− ΚΗΣ (Σ.Α.Σ.Θ.)

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα μεταφορών β) Κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες γ) Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας δ) Η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ε) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα μεταφορών

Οι αρμοδιότητες της παρ. 1γ. και 1δ. και της παρ. 2 του άρθρου 1, καθώς και της παρ. 1 περ. α, περ. β και περ.γ του παρόντος άρθρου, ασκούνται είτε από κοινού είτε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων και των ανεξάρτητων αρχών, ο διορισμός του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, καθώς και του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων, η τοποθέτηση και μετακίνηση αυτών και όλα τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου