Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Η ΠΟΣ αύριο καλεί  όλα τα Σωματεία σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα του Δ.Σ. στις 3 το μεσημέρι.
Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη του ΔΣ που θα συνεδριάσει αύριο  18 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1042

            
               1.-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του 9μήνου 2015 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για την Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ & των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ. 
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟY)                  
              
              2.-Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού  ΟΣΕ  έτους 2016.                                                                
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
           
              3.-Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, συνεπεία εκτάκτων αναγκών. 
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
                                                                                                  
              4.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και της  σχετικής προκήρυξης  για την ανάθεση της μελέτης: Μελέτη χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Αμφίπολης –Νέας Καρβάλης (Α’ φάση μελετών)  Α.Π. 192 με προϋπολογισμό 3.799.981,12 €  (χωρίς ΦΠΑ).                           
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΣΣΑ)          

5.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για τριάντα έξι  (36) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #2.678.400# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #3.294.432# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ (ΙΔ) ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #3.345.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #4.114.350# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά.
                          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

7.-  Ανακοινώσεις.


        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου