Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο Μ. Τετάρτη το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης :


  • Έγκριση του υπ' αριθμ. 04Β/18.01.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με το οποίο αξιολόγησε την οικονομική προσφορά του εναπομείνασα οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΥΔΕΚΑ Α.Ε. - ΑΝΟΔΙΚΗ ΕΠΕ" και όρισε αυτόν ως προσωρινό μειοδότη του έργου «Καθαρισμός στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου» του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 85253) με αριθμό διακήρυξης 19004/04.03.2020. (ΔΙΠΕΦ) 

  • Έγκριση του υπ' αριθμ. 08Α1/12.04.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) του αποτελέσματος αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 91470) με αριθμό διακήρυξης 20001/24.09.2020 που αφορά το έργο «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό». (ΔΙΠΕΦ)

  •  Έγκριση των υπ’ αριθμόν 11/Β/18-03-2021 & 11/Γ/21-04-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 102038) με αριθμό διακήρυξης 20010/04-01-2021 που αφορά την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στο πλαίσιο του Υποέργου 4 : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλεια Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) της Πράξης με τίτλο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI.», συνολικής δαπάνης #975.500,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #1.209.620,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %. (ΔΙΠΕΦ) 
  •   Ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Σπύρος Πατέρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου