Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


 Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

  • Τροποποίηση - Επαύξηση της Σύμβασης 7910/03.02.2021 στην οποία περιλαμβάνεται το «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης με τεχνικά μέσα, με τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας παρακολούθηση και συντήρηση αυτών», με ένταξη νέων σημείων, των Υποσταθμών (Υ/Σ) ΑχαρΤ Οινόης, Σφίγγας, Κηφισσού, καθώς και των κτιρίων και τεχνικών δωματίων ΤΧ1, ΤΧ2, ΤΧ3, ΤΧ^ ΤΧ5 Θεσσαλονίκης», μετά την οριστική παραλαβή της Σύμβασης 700/13 του έργου «Ανάταξη Συστήματος Ηλεκτροκίνησης και Τηλεδιοίκησης της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Αχαρνές- Τιθορέα», βάσει του άρθρου 14 αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν. 4412/2 (ΦΕΚ.147/Α/8.8.2016).
  •  Εισήγηση προς Διοικητικό Συμβούλιο για την Έγκριση του Πρακτικού Γ της Επιτροπή! Διαγωνισμού με ΑΔ 2253/21, αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχοι και έγκριση ανάθεσης της Υπηρεσίας «Αξιολόγηση, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, της συμμόρφωση); των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου στο τμήμα γραμμής ΚΙ Α ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ(ΣΚΑ) -ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ|, ΠΑΑΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΑΑΜΠΑΚΑ. ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ <Η ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ, με τον Κανονισμό 1299/2014, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «υποδομή» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 1300/2014. σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προσβασιμότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης για τα άτομα με αναττηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα» στην εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ε' ΛΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ, «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ.
  • Ανακοινώσεις & Ενημέρωση Δ.Σ. από τον Πρόεδρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου