Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

  • Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Στεγασμένων και Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, περιοχών Κεντρικής κ αι Βόρειας Ελλάδος (Μακεδονία - Θράκη)» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με ιον Ν. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26c άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/202C* (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021. (ΔΙΠΕΦ)
  • Έγκριση ενδεχόμενης ανάθεσης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Στεγασμένων κι Υπαίθριων Χώρων των Σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου του ΟΣΕ, των περιοχών Κεντρικής kc Νότιας Ελλάδας, καθώς και της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτου - Αιγίου» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τονΝ. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26ου άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021.(ΔΙΠΕΦ)
  •  Ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του Δικτύου ΟΣΕ, |με ανθρώπινο δυναμικό» με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν. 4812/30.06.2021 (ΦΕΚ110Α/30.06.2021), Άρθρο 56° με το οποίο παρατείνεται η ισχύς του 26ου άρθρου της από 14/03/2020 ΠΝΠ (Α'64/03.04.2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 3° του Ν. 4682/20120 ΦΕΚ76Α/03.04.2020), μέχρι της 30ης/09/2021.(ΔΙΠΕΦ)
  • 'Ιδρυση δύο (2) νέων ισόπεδων διαβάσεων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο στη Χ.Σ. 150+000 μ Α και στη Χ.Σ. 10+250 μ Εκ. (ΔΙΣΥΓ) 
  •  Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου