Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

Αντίστροφη μέτρηση για το Θριάσιο ΙΙ, προκηρύσσεται τον Οκτώβριο ο διαγωνισμός

Αντίστροφή μέτρηση για το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς, για τον Εμπορευματικό Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριάσιου Πεδίου.


Του Φώτη Φωτεινού -metaforespress.gr 


Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο διαγωνισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής και εκμετάλλευσης του ΕΣΣΣΔΙ θα προκηρυχθεί τον Οκτώβριο.


Προηγήθηκε διαβούλευση με την αγορά, ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του.


Το ακίνητο που παραχωρείται

Ο διαγωνισμός αναφέρεται στο Θριάσιο ΙΙ και όχι στο Θριάσιο Ι, το οποίο έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair (εξελίξεις για το Θριάσιο Ι αναμένονται έως τα τέλη του έτους).


To Θριάσιο ΙΙ αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.


Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες που απαιτούνται

Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.


Για την ολοκλήρωση των εργασιών του συνόλου του ΕΣΣΣΔΙ, τις οποίες θα αναλάβει ο ανάδοχος, εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού.


Ειδικότερα, ο παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης παραχώρησης, θα αναλάβει:

(α) την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ.

(β) την παροχή υπηρεσιών που αφορούν:


(i) στη μεταφόρτωση μοναδοποιημένου φορτίου συνδυασμένων μεταφορών,


(ii) στην εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων (υπηρεσίες αποθήκευσης και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια («Ε/Κ»), απόθεσης γεμάτων και κενών Ε/Κ, συσκευασίας μοναδοποιημένου φορτίου),


(iii) στη μεταφόρτωση φορτίου βαγονιών, γενικού φορτίου, υγρών φορτίων και οχημάτων, καθώς και


(iv) στην εξυπηρέτηση πελατών και τελωνείου (προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των λειτουργιών μεταφόρτωσης και συρμών)


(γ) τη συντήρηση του συνόλου των υποδομών του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου, πλην των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς την επιτήρηση και φύλαξη του ΕΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου. Επισημαίνεται ότι η Ο.Σ.Ε. ΑΕ θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας συρμών, καθώς και για τη συντήρηση και εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού συστήματος στον ΕΣΣΣΔΙ Θριασίου Πεδίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Διαχειριστή Υποδομής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.


Η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 25 έτη, ενώ η ακριβής διάρκειά της θα καθοριστεί κατά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και πάντως προ της υποβολής προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.


Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τον παραχωρησιούχο και, ειδικότερα, τον οικονομικό φορέα, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας.


Περαιτέρω, ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου παραχώρησης και ιδίως τον λειτουργικό κίνδυνο που συνδέεται με την εκμετάλλευση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου