Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Έτσι θα αποκτήσει ο ΟΛΘ σύγχρονη σιδηροδρομική σύνδεση. Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας της ΕΡΓΟΣΕ

Στις 14 Ιανουαρίου ορίστηκε η κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την υφιστάμενο δίκτυο, σε συνδυασμό με την κατασκευή του Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης.


Του Φώτη Φωτεινού -metaforespress.gr

Το έργο ανέρχεται στα 66,34 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κατά την εκτίμηση της ΕΡΓΟΣΕ, ανέρχεται στους 48 μήνες, ωστόσο ο ακριβής χρόνος μελέτης και κατασκευής και ο χρόνος εγγύησης του έργου θα καθοριστεί κατά τη β’ φάση του διαγωνισμού, στην κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.

Το συγκεκριμένο έργο έχει τεράστια σημασία για τον ΟΛΘ, καθώς ο οργανισμός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών (λιμάνι – σιδηρόδρομος) με τη δημιουργία dry port στη Σόφια, το οποίο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση.

Το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή μελετήθηκε για ταχύτητα μελέτης 70 Km


Στην εγκατάσταση του dry port της ThPA Sofia και στο πρώτο εξάμηνο του έτους διακινήθηκαν 3.102 TEU’s, με τα αντίστοιχα έσοδα να ανέρχονται στις 371 χιλ. ευρώ.

Μάλιστα, ο ΟΛΘ σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στη βαλκανική ενδοχώρα με τη δημιουργία και δεύτερου dry port, πέραν του πρώτου, που λειτουργεί στη Σόφια.


Το τεχνικό αντικείμενο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ

Το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή μελετήθηκε για ταχύτητα μελέτης 70 Km/h και αφορά στη μελέτη και κατασκευή των ακολούθων:


-Των έργων υποδομής, όπως χωματουργικές εργασίες, τεχνικά αντιστήριξης, γέφυρα νέας ΣΓ, τεχνικά υδραυλικών έργων κτλ.


-Κατασκευή ~2 km επιδομής μονής σιδηροδρομικής γραμμής επί χωματουργικού και επί γέφυρας (από τη θέση σύνδεσης με την υφιστ. ΣΓ έως την είσοδο στο νέο επιλιμένιο ΣΣ).


-Κατασκευή οδικών έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου, μετατοπίσεις αγωγών ΟΚΩ (όπου απαιτείται), κατασκευή δικτύων αποχέτευσης – αποστράγγισης του συνόλου των σιδηροδρομικών και οδικών έργων.


-Κατασκευή έργων περίφραξης της νέας ΣΓ και εγκατάστασης αντιθορυβικών πετασμάτων σε τμήματα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής όπου απαιτηθεί.


-Κατασκευή έργων προσωρινών οδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.


-Κατασκευή σιδηροδρομικών Η/Μ συστημάτων συμβατών με της υφιστ. ΣΓ.


-Ανισοπεδοποίηση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου στην περιοχή Μυτηληνάκια (κατάργηση υφιστάμενης ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κατασκευή οδικής κάτω διάβασης) και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.


Περιλαμβάνει το σύνολο των τεχνικών έργων (τεχνικό ΚΔ της κύριας οδού, αντιστηρίξεις, τεχνικά υδραυλικών έργων κτλ.), των οριστικών οδικών έργων (κύρια οδός, παράπλευρες οδοί, κυκλικοί κόμβοι, συμβολές κτλ.), των απαιτούμενων υδραυλικών έργων, των προσωρινών σιδηροδρομικών και οδικών έργων στο στάδιο της κατασκευής, τα έργα σήμανσης ασφάλισης κτλ.


-Ανισοπεδοποίηση των κλάδων του κόμβου της Λεωφ. Δενδροποτάμου και αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.


-Επαλήθευση «ΕΚ» όλων των υποσυστημάτων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας, καθώς και τον Ν. 4632/2019, που ενσωμάτωσε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/797.


Επισημαίνεται ότι θα μελετηθεί το σύνολο της χάραξης και εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΘ (μήκους 1 χλμ.) καθώς και ο επιλιμένιος Σιδ. Σταθμός, την κατασκευή του οποίου θα αναλάβει ο φορέας διαχειριστής του λιμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου