Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

EKA: Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής απόφασης

Για το μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων  των εργαζομένων -Αίτηση ακύρωσης κατά της υπουργικής απόφασης 

Μία από τις βασικές διατάξεις του «νόμου Χατζηδάκη» (4808/2021), προσέβαλε με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, από κοινού με την
οργάνωση-μέλος μας «Σωματείο Εργαζομένων ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε.». Συγκεκριμένα, το ΕΚΑ ζητά να κριθούν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και την υποχρέωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων να εγγράφονται αποκλειστικά στο Μητρώο αυτό που τηρείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντί του Ειδικού Βιβλίου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που τηρείται μέχρι σήμερα στα Πρωτοδικεία και εποπτεύεται από τις Δικαστικές Αρχές.


Το ΕΚΑ, έχοντας ήδη από την πρώτη στιγμή εκφράσει τη σφοδρή του αντίθεση στις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρεί ότι με το νόμο 4808/2021 η παρέμβαση του Κράτους επεκτείνεται ανεπίτρεπτα, μέσω της διοικητικής διαδικασίας κτήσης της νομικής προσωπικότητας των σωματείων, στο «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και στον έλεγχο άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αποτελούν τον πυρήνα της συνταγματικά κατοχυρωμένης συνδικαλιστικής ελευθερίας.


Για εμάς είναι πλήρως αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει,  στην περίπτωση που μια συνδικαλιστική οργάνωση δεν εγγραφεί στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ή δεν τηρεί και εισάγει επικαιροποιημένα τα στοιχεία της, την αναστολή των θεμελιωδών συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων (αναστολή του δικαιώματος σύναψης Σ.Σ.Ε., αναστολή της προστασίας από την απόλυση και τη μετάθεση των συνδικαλιστικών στελεχών και αναστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και διευκολύνσεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 1264/1982). Σε αναστολή άσκησης δικαιωμάτων, απαγόρευση ουσιαστικά, δεν είχε οδηγήσει ούτε το συναφές νομοθέτημα της επταετίας που υποχρέωνε τα συνδικάτα να δηλωθούν στο Υπουργείο Εργασίας με τη δημιουργία φακέλου για καθένα από αυτά.


Η αίτηση ακύρωσης στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η σχετική Υ.Α. εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων που παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις και διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την συνδικαλιστική ελευθερία και αυτονομία, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από παράνομη επεξεργασία, αφού εξαρτά την ίδρυση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων από προηγούμενη διοικητική άδεια, ύστερα από έλεγχο δικαιολογητικών (καταστατικό, υπεύθυνη δήλωση Προέδρου ΔΣ της οργάνωσης με συγκεκριμένο περιεχόμενο, πρακτικά αρχαιρεσιών κλπ) που πρέπει να καταχωρήσουν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.. Το ΣτΕ καλείται, ανεπηρέαστο και αφού λάβει υπόψη του την ξεκάθαρη προσβολή της συνδικαλιστικής ελευθερίας από την Κυβέρνηση μέσω των διατάξεων για το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.  και του κρατικού ελέγχου στην ίδρυση και τη δράση των σωματείων, να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων από εργαζόμενους και συνδικάτα για τη συλλογική προάσπιση της αξιοπρέπειάς τους και όσων εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων τους έχουν απομείνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου