Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

ΤΡΑΙΝΟΣΕ : Παράταση 2 μηνών στην Σύμβαση για τα ΥΔΥ

 Σε νομοσχέδιο, με επισπεύδων το Υπουργείο Υγείας, που κατετέθη αργά χθες το βράδυ, περιλαμβάνονται τέσσερεις διατάξεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μια από αυτές περιλαμβάνει την ανανέωση των ΥΔΥ για ένα χρόνο στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Άρθρο 79


Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) – Τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 6ε του ν. 3891/2010


Στην παρ. 6.ε. του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 (Α’ 188), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τον χρόνο ανάθεσης της παροχής ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον χρόνο ισχύος, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 6.ε. διαμορφώνεται ως εξής:


«6.ε. Από 1.1.2022 η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Ε.Κ. 2338/16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (L 354). Παρατείνεται έως 28.2.2022 η διάρκεια ισχύος της από 17.12.2015 Συμβάσεως ΥΔΥ.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η.1.2021. Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 28.2.2022 θα ενσωματωθεί αυτοδικαίως στην Σύμβαση που θα καταρτισθεί κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου και ενσωματούμενη σε εκείνη, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ως προς όλα τα κεφάλαια λειτουργίας της και θα εκκαθαρισθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης εκείνης.».


Σύντομα υπογράφεται η νέα, πολυετής σύμβαση


Σήμερα οι υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (δηλαδή τα αποκαλούμενα «άγονα δρομολόγια») καθορίζονται από την συμφωνία που υπογράφθηκε στις 17.12.2015 και παρατάθηκε κατά ένα έτος με τον 3891/2010.

Η σύμβαση είχε συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ πριν την ιδιωτικοποίηση της εταιρίας, το 2017.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Σύμβασης, κατά εφαρμογή και του Κανονισμού 1370/2007.

Μιας νέας σύμβασης, σκοπός της οποίας θα αποτελεί η εξασφάλιση προσφοράς υπηρεσιών, που θα είναι – μεταξύ άλλων – πολυπληθέστερες, ασφαλέστερες, υψηλότερης ποιότητας ή λιγότερο δαπανηρές, από εκείνες που θα μπορούσαν να προσφέρουν από μόνες τους οι δυνάμεις της αγοράς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η προτεινόμενη νέα σύμβαση, μάλιστα, θα εισάγει για πρώτη φορά πρόβλεψη ουσιαστικών επενδύσεων στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, τροποποιεί τον μηχανισμό αποζημίωσης δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα, δίνοντας κίνητρα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου