Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

Η απάντηση του ΕΦΚΑ στο Σωματείο των Μηχανοδηγών (Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας)

 Η επιστολή του    ΕΦΚΑ στο Σωματείο μας για το θέμα της αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής θητείας μετά τις ενέργειες που έκανε η ΠΕΠΕ τους τελευταίους μήνες. 

Με αφορμή την από 8/10/2021 επιστολή του σωματείου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ν. 1358/83, ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.

2. Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης έθεσε ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας των ασφαλισμένων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ωστόσο, η αίτηση αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο της ζωής του ασφαλισμένου, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας.

3. Επομένως, σε κάθε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης και πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, με σκοπό τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μπορούν να απευθύνονται στο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ (Τμήμα Εσόδων) της ασφαλιστικής περιοχής στην οποία ανήκουν με βάση τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή η εν λόγω αναγνώριση πραγματοποιείται με ευθύνη των ασφαλισμένων και δεν δεσμεύει την Υπηρεσία ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησής της για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

4. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το θέμα δημοσιεύθηκε το με αρ. πρωτ.

Φ.80000/102641/10.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΛΟ46ΜΤΛΚ-4Σ6) έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ.


Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου