Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης  :


  • Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Π. Π.
  •  Έγκριση του υπ' αριθμ. 13Α/07.02.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171850) με αριθμό διακήρυξης 20047/11.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Νότιας Ελλάδας».
  • Έγκριση των υπ' αριθμ. 12Α/09.12.2022 και 12Β/29.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς και της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171851) με αριθμό διακήρυξης 20048/10.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ ΑΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Κεντρικής Ελλάδας».
  • Έγκριση των υπ’ αριθμ. 14Α/15.12.2022 και 14Β/29.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς και της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171852) με αριθμό διακήρυξης 20049/11.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ ΑΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Βόρειας Ελλάδας». 
  •  1. Έγκριση χορήγησης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, και 2. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ύψους 445.460,51 €, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου: «Κατασκευή βαρέως τύπου περίφραξης κατά μήκος της γραμμής ανόδου Π-Π περί τη Χ.Θ. 101+850 (θέση Πυρί Θήβας)» (Α.Σ. 2181/2022).
  • Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» (Α.Δ. 2136) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.
  • Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Δ. 2120) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.
  • Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Α.Δ. 1913) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.
  •  Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (Α.Δ. 2145) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.
  • Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου