Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ- Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης 


  1. Έγκριση Επιλογής Αναδόχου για την εφαρμογή των άρθρων 23 και 37 της ΣΣΕ 2022-2023.
  2. Έγκριση εισήγησης πρωτογενούς αιτήματος που αφορά το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και μονάδων φυσικού αερίου θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στα κτίρια α). Γραφείων Αποθήκης Υλικού β). Ξυλουργείου γ). Γραφείων - Βαφείου και δ). Μηχανημάτων Γραμμής, του Εργοστασίου Βόλου του ΟΣΕ ΑΕ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού ύψους 215.025,02 € χωρίς τον ΦΠΑ 24%, για την διενέργεια διαγωνισμού από τη ΔΙΠΕΦ.
  3.  Έγκριση δέσμευσης συνολικού ποσού ύψους 124.116,96 € για το έτος 2023 που αφορούν τέλη των Συστημάτων GSM-R και VHF.
  4. Πρωτογενές Αίτημα για την έγκριση Δημοπράτησης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Δ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Χ.Θ. 169+454 γρ. Θ-Α μΠΚ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ» (Α.Δ. 2256)
  5. Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου.
  6.  Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου