Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ 0ΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα 21η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:30 στα γραφεία του Ο.Σ.Ε.  Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος,  Δυτική αίθουσα συνεδριάσεων) το ΔΣ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

                           

1. Eξουσιοδότηση για την κίνηση λογαριασμών και άλλων συναλλαγών με τα Τραπεζικά

 και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Δ.Ο.Υ.)

2.- Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (Α.Δ. 2002)

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

3.- Λήψη Απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧ5 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΛΑΤΕΩΣ (ΟΡΙΑ ΤΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» Α.Δ. 1945.

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΥΓ)

4.- Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 1300/2014

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΣΥ)

5.- Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 08Α/04.12.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) του αποτελέσματος αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 91470) με αριθμό διακήρυξης 20001/24.09.2020 που αφορά το έργο «παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων του ΟΣΕ ΑΕ με ανθρώπινο δυναμικό».

(ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΠΕΦ)

6.- Ανακοινώσεις.


          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                            

 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου