Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Με πρωτοβουλία ΣΕΥΤΠΕ η πρώτη επιχειρησιακή διαβούλευση για τηλεργασία στην Ελλάδα

Αποτελεί μία πρώτη σοβαρή προσέγγιση στο θέμα της τηλεργασίας από την πλευρά των εργαζομένων. Είναι μία απάντηση ακόμη και στην ερημοποίηση επιχειρημάτων υπέρ του κόσμου της μισθωτής εργασίας που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος στις επερχόμενες αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις.

Ο λόγος για την πρώτη πρόταση σχεδίου σύμβασης για τη ρύθμιση της τηλεργασίας που υπέβαλε στη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, ο πάντα δυναμικός Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ). Μετά από επεξεργασία μηνών λοιπόν το εν λόγω σωματείο εισήγαγε στη διαδικασία της διαβούλευσης το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο που καταθέτει επιχειρησιακό σωματείο στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενο την τηλεργασία.

Με το σχέδιο της σύμβασης προς διαβούλευση λοιπόν καλείται η εργοδοτική πλευρά να διαβουλευτεί σε θέματα όπως:

  • Η διασφάλιση του οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.
  • Η καταβολή χρηματικής παροχής ύψους 100€, για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κλπ.
  • Η πλήρης ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη, όπως σαφώς προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ (2006-2007), την Ευρωπαϊκή Συλλογική Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία και τον Ν. 3846/2010, με σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων και του εξοπλισμού που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης.
  • Η καταβολή μηνιαίας παροχής ύψους εβδομήντα ευρώ (70€), σε περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί το δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της εργασίας του.
  • Η προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας, με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας αυτού, καθώς μ’ ένα mail στοιχειοθετείται παραβίαση ωραρίου.
  • Η τηλεργασία προκρίνεται ως εναλλακτικό μέσο εργασίας, σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.
  • Η ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας.
  • Η διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κ.λπ.).
  • Η μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε καθεστώς τηλεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου