Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Στα 4.000 ευρώ μεικτά οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων σε ΟΣΕ και Εγνατία

Τη συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση των προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών των δ.σ. του ΟΣΕ και της Εγνατίας Οδού καθόρισαν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών

Για την Εγνατία Οδό αποφασίστηκε:
-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Προέδρου της εταιρείας στο ποσό των 2.500 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή του Προέδρου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.
-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Αντιπροέδρου της εταιρείας στο ποσό των 1.750 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή του Αντιπροέδρου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.
-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση της Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας στο ποσό των 4.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.
-Η μηνιαία μικτή αποζημίωση του Εντεταλμένου Συμβούλου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα (480) ευρώ υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
-Η μηνιαία μικτή αποζημίωση των υπολοίπων τριών (3) μελών του Δ.Σ., για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο ποσό των πενήντα ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.
Για τον ΟΣΕ
-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Προέδρου της εταιρείας στο ποσό των 2.600 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή του Προέδρου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.
-Η συνολική μηνιαία μικτή αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο ποσό των 4.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές αυτού. Αμοιβή για συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δεν καταβάλλεται.
-Η μηνιαία μικτή αποζημίωση όλων των οριζόμενων μελών του Δ.Σ., εξαιρουμένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στο ποσό των 50 ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται αναλογικά.

Metaforespress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου