Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Κατατέθηκε το ν/σ για τον ενιαίο σιδηροδρομικό χώρο, απελευθερώνεται περαιτέρω η αγορά


Κατατέθηκε, στη Βουλή, από το υπουργείο Μεταφορών το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012)».  


Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη - metaforespress.gr

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιχειρείται η θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και η ευθυγράμμιση της εθνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, "απελευθερώνοντας" περαιτέρω την εγχώρια αγορά.

Επίσης, κάποιες διατάξεις διευκολύνουν την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως η διαγραφή των χρεών, κατόπιν έγκρισης της ΕΕ.  

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που, άμεσα ή έμμεσα, τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του κράτους, έχουν ανεξάρτητο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο τηρούν, ιδίως, στοιχεία ενεργητικού, προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι χωριστοί από εκείνους του κράτους.
Ο διαχειριστής της υποδομής (ο ΟΣΕ θα επιδοτείται ετησίως με 45 εκατ.), τηρώντας το πλαίσιο και τους συγκεκριμένους κανόνες χρέωσης τελών και κατανομής, είναι υπεύθυνος για τη δική του διαχείριση, διοίκηση και εσωτερικό έλεγχο.

Γενικοί στόχοι είναι η απλοποίηση της νομοθεσίας, η εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων και η κατάργηση παρωχημένων διατάξεων.

Ειδικοί στόχοι είναι η εξασφάλιση επαρκούς, διαφανούς και βιώσιμης χρηματοδότησης της υποδομής, η προαγωγή της διαφάνειας στη σιδηροδρομική αγορά και η ενίσχυση της ρυθμιστικής εποπτείας.    

Γενικότερα, ο παρών νόμος θεσπίζει:
α) τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και τις δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος, 
β) τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την έκδοση, την ανανέωση ή την τροποποίηση αδειών που προορίζονται για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια, 

γ) τις αρχές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό και την είσπραξη τελών σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και την κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής. 

Ο παρών νόμος εφαρμόζεται για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής για εγχώριες και διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Δικό μας σχόλιο 

Όπως γράψαμε και χτες αυτό το Νομοσχέδιο -που παρουσιάστηκε ως η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ- δεν έχει καμία σχέση με το θέμα αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου