Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Δελτίο Τύπου ΤΑΙΠΕΔ για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του Διοικητικού του Συµβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποσφραγίσθηκε η δεσµευτική οικονοµική προσφορά για την διάθεση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την οποία υπέβαλε η ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A.
Το ποσό του προσφερόµενου τιµήµατος ανέρχεται
σε 45 εκατ. ευρώ.
Το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική εισήγηση των συµβούλων του για την εγκυρότητα της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιµήσεις, που εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί ανεξάρτητοι αποτιµητές και τη θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων, έκανε αποδεκτή την προσφορά και ανακήρυξε την Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. ως προτιµητέο επενδυτή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Το ΤΑΙΠΕΔ επιτυγχάνει να ολοκληρώσει µία διαδικασία, που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και διασφαλίζει όχι µόνο τη βιωσιµότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τίθενται οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιµο του φακέλου κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ.
Η Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A. αποτελεί την τρίτη µεγαλύτερη σιδηροδροµική εταιρεία στην Ευρώπη και αναµένεται να µεταγγίσει τεχνογνωσία και εµπειρία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εντάσσοντας την ελληνική εταιρεία στον πανευρωπαϊκό σιδηροδροµικό χάρτη.
Ο φάκελος του διαγωνισµού θα υποβληθεί άµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο, η δε σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών θα υπογραφεί µετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές.
Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Kantor ενήργησαν ως χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι, οι Μ&Π Μπερνίτσα και Hogan Lovells ως νοµικοί σύµβουλοι και η Louis Berger ως τεχνικοί σύµβουλοι, για λογαριασµό του ΤΑΙΠΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ().

1 σχόλιο: