Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πρέπει να παραμείνει στο Δημόσιο

Συνεχίζει να αρθρογραφεί υπέρ της Δημόσιας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και εμείς αναδημοσίευουμε τα άρθα του. Καλούμε μάλιστα την Ομοσπονδία να πράξει τα αυτονόητα προς την κατεύθυνση που αναφέρει ο έμπειρος συνάδελφος . Διαβάζουμε : 
Προσπαθώντας να  βοηθήσουμε στην απάντηση περί του εύλογου η όχι της τιμής προσφοράς για την αγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αφού όλοι σιωπούν συνεχίζουμε
τους συλλογισμούς  μας, και ελλείψει οικονομολόγων στο διάλογο, (αν και δεν είμαστε οικονομολόγοι),  προχωρούμε σε μία υποτυπώδη αποτίμηση.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ φορτώθηκε  με ελλείματα 800 εκατ.€   κατά τα τέσσερα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της , (από τα οποία τα πρώτα τρία ήταν θυγατρική του ΟΣΕ). Τα τέσσερα  όμως τελευταία χρόνια, είχε κέρδη περίπου 1,5 εκατ.€ κατά μέσο όρο και μετά την ηλεκτροκίνηση του δικτύου το 2018 τα ετήσια κέρδη θα είναι περίπου 10εκατ.€.,  χωρίς επενδύσεις,  λόγω διαφοράς τιμής πετρελαίου και ηλεκτρισμού και με εκμετάλλευση της παρούσας κατάστασης από πλευράς προσωπικού και  περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Ο αγοραστής όμως της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  λόγω του μικρού μεγέθους του Ελληνικού δικτύου, θα αποτελεί ουσιαστικά μονοπώλιο τουλάχιστον στις επιβατικές μεταφορές. Έτσι θα μπορεί χωρίς πίεση να αναπτύξει τις δραστηριότητές του, αυξάνοντας τα κέρδη της εκμεταλλευόμενος την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. Αυτό το δεδομένο προσθέτει επιπλέον αξία στην εταιρία.  Ακόμη, επιπρόσθετα πρέπει να υπολογισθούν τα κέρδη από την αύξηση του μεταφορικού έργου λόγω του εκσυγχρονισμού άλλων τμημάτων του δικτύου όπως  τα: Λάρισα – Βόλος, Αλεξανδρούπολη- Ορμένιο, κ.λ.π. και γενικά το γεγονός ότι η Ελλάδα  δεν είναι  κορεσμένη από πλευράς σιδηροδρομικής υποδομής και θα κατασκευασθούν και άλλες γραμμές.  

        Είμαστε όμως βέβαιοι ότι οι αρμόδιοι θα εξετάσουν τις διαδικασίες προσδιορισμού  του  ελάχιστου εύλογου τιμήματος πριν εισηγηθούν περί του εύλογου ή μη του τιμήματος που προσφέρθηκε για την πώληση  του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και θα λάβουν υπόψη των όλα τα στοιχεία και τις διαδικασίες αποτίμησης της αξίας της εταιρίας, αλλά και τα ερωτήματα των πολιτών για το αν έχουν συνεκτιμηθεί τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας, τα  ασφαλή και επισφαλή εκκρεμή  έσοδα της, η ετήσια επιχορήγηση της εταιρίας με 50 εκατ.,(η απόδοση της οποίας αλήθεια, εκκρεμεί για το 2016;), τα προσδοκόμενα κέρδη κατά μέσο όρο για τα επόμενα είκοσι- τριάντα έτη,  ώστε να συγκριθεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης των με την γνωμάτευση των ανεξαρτήτων εκτιμητών περί ελαχίστου  αποδεκτού τιμήματος ύψους 45 εκατ.€, όπως έχουμε πληροφορηθεί.  Έτσι θα αποφανθούν περί του ύψους του ελαχίστου επιτρεπόμενου   προσφερόμενου ποσού,  ώστε να καλυφθούν πραγματικά τουλάχιστον, (αν αυτό επιβάλλεται),  και τα  ταμειακά διαθέσιμα πάσης φύσεως και η εισήγηση για ελάχιστο τίμημα 45 εκατ., και θα τεκμηριώσουν την όποια απόφασή των. Τονίζουμε ότι πρέπει να εξετασθεί σε βάθος από ειδικούς,  πώς προέκυψε το ποσό του εύλογου τιμήματος για να φανεί αν   ο ισχυρισμός και η θέση του ΤΑΙΠΕΔ  ότι η τιμή της προσφοράς είναι αποδεκτή  είναι σωστή. 
       Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση και πρέπει όλοι να καταθέσουμε δημόσια τους προβληματισμούς μας και όσα κρίνουμε ότι θα βοηθήσουν στην λήψη της συμφερότερης για την Ελληνική οικονομία  απόφασης. Ο υπογράφων το παρόν πάντως δηλώνει ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να παραμείνει στο  δημόσιο. Αφού όμως έχει αποφασισθεί η πώλησή της, οφείλουμε να αναδείξουμε ότι  υπάρχουν επιχειρήματα που αποδεικνύουν ότι το  τίμημα για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ   για να είναι εύλογο, πρέπει να είναι τουλάχιστον  όχι λιγότερα από 250 εκατ.€, όσα δηλαδή τα μετριοπαθώς προσδοκόμενα κέρδη από την επόμενη εικοσαετή εκμετάλλευση της εταιρίας.  Αυτό εξ όσων γνωρίζω είναι το ελάχιστο που  ισχύει γενικά για τις Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις.  .                                                                                                             
                                                                 Γιώργος Αναγνωστόπουλος    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου