Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ, συνάδελφος Λεβέντης Θανάσης σήμερα Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1.-Χορήγηση  άδειας  άνευ  αποδοχών  στον  ΛΑΓΙΟ  Φώτιο  του  Παναγιώτη, (ΑΜ: 107723),     
Διοικητικό Υπάλληλο ΔΕ του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης. 
                (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)
2.-Κατακύρωση της δημοπρασίας της Υπηρεσίας συνοπτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την                                             μελέτη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΟΛΟΥ 1-3» (Α.Δ. 1712)
                  (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
3.-Νέοι Οδηγοί Σπουδών Βασικής Εκπαίδευσης  Προσωπικού Κλάδου Κυκλοφορίας (Σταθμάρχες & Κλειδούχοι). (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΕΚ)
4.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου:  «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας, Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού και παρά τη σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του Συστήματος  Ραδιοκάλυψης  GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στον Σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, στη σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Αεροδρόμιο και των κλάδων γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη Χαλκίδα»   διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.781.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #7.168.440# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
5.- Εξέταση του υπ΄ αριθμ. 10/13-9-2017  Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επί της προδικαστικής  προσφυγής της 3ης Ιουλίου 2017 της  εταιρείας «MEGA SPRINT GUARD AE» κατά της 5595/22-6-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΟΣΕ.
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

6.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 10/Α/14.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) και ματαίωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 43066,1) με αριθμό διακήρυξης 17010/20.07.2017 που αφορά την προμήθεια «υλικών ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων».
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
7.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 08Α/11.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 42216,1) με αριθμό διακήρυξης 17004/30.06.2017 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ανεφοδιασμός των Οδικών και Σιδηροδρομικών Οχημάτων του ΟΣΕ με Καύσιμα επί Πιστώσει με χρήση Καρτών (τύπου πιστωτικής) ή εναλλακτική διαδικασία χορήγησης καυσίμου από ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα με αυτόν πρατήρια καυσίμων».
                        (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)


8.-Ανακοινώσεις
                                                                                                                                                      
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου