Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Αλλαγές προς το χειρότερο και στη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων απο την Κυβέρνηση !

 Μετά απο 76 χρόνια  Ελληνική Κυβέρνηση εισάγει επαχθέστερες ρυθμίσεις και για την κανονική μας άδεια....
 Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική διάταξη του νομοσχεδίου (άρθρο 60)  προβλέπεται η χορήγηση της ετήσιας άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους και όχι μέχρι το τέλος του έτους που χορηγείται σήμερα η άδεια. Με λίγα λόγια..
.άλλη μια εξυπηρέτηση στους εργοδότες σε βάρος των εργαζομένων.

Αλήθεια όσοι στηρίζουν αυτήν την Κυβέρνηση δεν ντρέπονται για αυτό το Νομοσχέδιο και τις αντεργατικές του διατάξεις;

Ποιος ο λόγος για όλα αυτά και μάλιστα σε μια περίοδο βαθιάς υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

Για να μετατοπίσουν και πάλι το βάρος στις πλάτες μας; 

To άρθρο 60 του Αντεργατικού Νομοσχεδίου >

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229) τροποποιείται ως εξής:

«1. Η χρονική περίοδος χορήγησης της άδειας κανονίζεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ ́ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων άδειας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων υφίσταται υποχρέωσις διά την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν διά την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ’ αποδοχών δικαιώματος αυτού. Η δικαιούμενη, κατ’ έτος, άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, υπό τον όρο του άρθρου 7 του πδ 89/1999.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου