Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

Έρχεται νέα σύμβαση για τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές

 Το υπουργείο Υποδομών και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για την νέα σύμβαση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.


Γράφει η Μαρία Μόσχου -www.moved.gr 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την παλαιότερη σύμβαση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ελάμβανε το χρόνο αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ προκειμένου να προσφέρει υπηρεσίες ακόμα και σε μη κερδοφόρα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Για την πενταετία 2016- 2020, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έλαβε αποζημίωση 250 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που αποτέλεσμα και δέλεαρ για την εξαγορά της από τους Ιταλικούς Σιδηρόδρομους, τη Ferrovie dello Stato Italiane, μετά από σχετικό διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Με την σύμβαση που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έναντι 750 εκατ. ευρώ και για διάστημα 15 ετών (δέκα συν πέντε έτη) ανέλαβε το 2020 τις άγονες σιδηροδρομικές γραμμές.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, μπορεί κάθε χρόνο να προτείνει την ένταξη ή ακόμη και την απένταξη δρομολογίων στο πλέγμα των άγονων γραμμών. Έτσι, ανάλογα με την τροποποίηση της επιβατικής κίνησης για παράδειγμα σε κάποιο δρομολόγιο, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης κάποιου άλλου με χαμηλότερη κίνηση, το οποίο όμως πρέπει να συνεχίσει να εκτελείται.

«Γεμίζουν τα ταμεία» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μέσα στο 2020 το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε κονδύλι 55,8 εκατ. ευρώ για την επιδότηση των άγονων σιδηροδρομικών γραμμών. Το κονδύλι αναφέρεται στο δ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019 και σε μέρος της αποζημίωσης του οικονομικού έτους 2020.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, η διαθέσιμη πίστωση για το οικονομικό έτος 2019 δεν επαρκούσε για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Επιλογή συμβούλου

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το υπουργείο Υποδομών ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 74.400 ευρώ, για την ανάθεση παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών και υπηρεσιών για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης νέας σύμβασης Υ.Δ.Υ. επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο και παραδοτέο της παροχής των εξειδικευμένων νομικών συμβουλών & υπηρεσιών:

Παροχή νομικών υπηρεσιών για την κατάρτιση και επεξεργασία της σύμβασης ανάθεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (Σύμβαση Υ.Δ.Υ.), μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Παροχή νομικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ως άνω σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ του Υπουργείου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την κατάρτιση και επεξεργασία της σύμβασης. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μια (1) φορά την εβδομάδα.

Συμμετοχή σε κάθε άλλη συνάντηση (με το Υπουργείο, καθώς και με άλλους Φορείς που υποδεικνύει το Υπουργείο), που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του Υπουργείου και την κατάρτιση της Σύμβασης.

Τήρηση πρακτικών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, τα οποία αποστέλλονται στο Υπουργείο.

Το παραδοτέο της σύμβασης θα είναι το τελικό σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας (Σύμβαση Υ.Δ.Υ.), το οποίο θα αποσταλεί προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31.12.2021. Σε κάθε περίπτωση, η σύμβαση ολοκληρώνεται και πριν την ανωτέρω ημερομηνία, με την παράδοση και παραλαβή του τελικού σχεδίου της νέας σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης


Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.


Υποβολή Προσφορών


Οι προσφορές θα συνοδεύονται από επιστολή κατάθεσης και θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 – Παπάγου, γραφείο 505), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08: 30 έως 14:30.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου