Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Επαναλειτουργεί το εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΣΕ. Ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα

 Επιστροφή στην κανονικότητα για τις εκπαιδευτικές δομές των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς ανακοινώθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα επιτρέψουν τη λειτουργία τους.


Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη -www.metaforespress.gr 


Αναλυτικά, επαναλειτουργεί το εκπαιδευτικό Κέντρο του ΟΣΕ για την απόκτηση πιστοποιημένων μηχανοδηγών, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έλαβε σχετική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «σε συνέχεια της έγκρισης που δόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, στο αίτημα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού Κέντρου του ΟΣΕ για την απόκτηση πιστοποιημένων Μηχανοδηγών, προσδιορίζουμε με την παρούσα εγκύκλιο τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βάσει ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως εξής:


ΜΕΡΟΣ Α’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ, για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων μηχανοδηγών και μηχανοδηγών

-Η δια ζώσης συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις, τόσο των υποψηφίων όσο και όλων των συμμετεχόντων (εξεταστές, υποψήφιοι, επιτροπές, παρατηρητές ΡΑΣ, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου), επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση.

-Οι εξεταζόμενοι θα χωριστούν, με ευθύνη της διεύθυνσης του Εκπαιδευτικού Κέντρου σε τμήματα και θα μοιραστούν σε αίθουσες με αποστάσεις πάνω από 2 μέτρα μεταξύ τους. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Κέντρου υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

-Οι εξεταζόμενοι θα συγκεντρωθούν τηρώντας τις αποστάσεις στον εξωτερικό χώρου του Εκπαιδευτικού Κέντρου ακριβώς στην ώρα που θα οριστεί από το εκπαιδευτικό κέντρο.

-Απαγορεύεται η παραμονή στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου πριν και μετά τη λήξη της εξέτασης.

-Στην είσοδο του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα βρίσκονται τοιχοκολλημένα τα ονόματα των εξεταζόμενων και η αίθουσα εξέτασης, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι εξεταζόμενοι που θα κατευθυνθούν.

-Οι αίθουσες θα έχουν απολυμανθεί και αεριστεί επαρκώς πριν την εξέταση, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ. Συνιστάται η διατήρηση ανοιχτών παραθύρων όπου είναι εφικτό.

-Οι εξεταζόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (επιτροπές, παρατηρητές ΡΑΣ, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου) θα φορούν διπλή μάσκα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα τηρούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις.

-Κατά την είσοδο όλων των εμπλεκόμενων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο θα θερμομετρούνται με το ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου.

-Σε όλες τις αίθουσες, αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου θα βρίσκονται τοιχοκολλημένες οδηγίες προστασίας κατά της διασποράς, καθώς και δοχεία με αντισηπτικό υγρό για την προστασία των εξεταζόμενων από την διασπορά του COVID- 19.

-Σύσταση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων και αν χρησιμοποιηθούν, χρήση αντισηπτικών μέσων κατά την είσοδο και την έξοδο

ΜΕΡΟΣ Β’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τη λήψη άδειας μηχανοδηγού ή πιστοποιητικού μηχανοδηγού

-Η δια ζώσης συμμετοχή των υποψηφίων, καθώς και όλων των συμμετεχόντων (εξεταστές, υποψήφιοι, επιτροπή εξετάσεων, προσωπικό Εκπαιδευτικού Κέντρου) στη διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων για τη λήψη άδειας ή πιστοποιητικού μηχανοδήγησης, επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση.

-Ο θάλαμος μηχανοδήγησης στον οποίο θα διενεργούνται οι εξετάσεις, θα έχει απολυμανθεί και αεριστεί επαρκώς πριν την εξέταση, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ. Συνιστάται η διατήρηση ανοιχτών παραθύρων όπου είναι εφικτό.

-Οι παρευρισκόμενοι εντός της καμπίνας μηχανοδήγησης, θα φορούν διπλή μάσκα και ασπίδα προστασίας.

-Οι λοιποί παρευρισκόμενοι στην αμαξοστοιχία, θα φορούν διπλές μάσκες και θα τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.

-Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η επιτροπή εξετάσεων υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

-Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην θάλαμο μηχανοδήγησης οποιουδήποτε άλλου πλέον των απολύτων εγκεκριμένων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.


ΜΕΡΟΣ Γ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για τη λήψη πιστοποιητικού μηχανοδηγού

-Η δια ζώσης συμμετοχή των εκπαιδευομένων καθώς και των εκπαιδευτών μηχανοδηγών στη διεξαγωγή της πρακτικής εκπαίδευσης πιστοποιητικού μηχανοδήγησης, επιτρέπεται μόνο με επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/ δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν την εξέταση. Η ανωτέρω διαδικασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα επαναλαμβάνεται μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας.

-Στην καμπίνα μηχανοδήγησης, όλοι οι παρευρισκόμενοι θα φορούν διπλή μάσκα και ασπίδα προστασίας και θα τηρούν, κατά το δυνατό τις αποστάσεις ασφαλείας.

-Ο θάλαμος μηχανοδήγησης στον οποίο θα διενεργείται η εκπαίδευση, θα απολυμαίνεται και θα αερίζεται επαρκώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης του ΕΟΔΥ.

-Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην θάλαμο μηχανοδήγησης οποιουδήποτε άλλου πλέον των απολύτων εγκεκριμένων για τη διεξαγωγή της πρακτικής εκπαίδευσης.

-Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η Σιδηροδρομική Επιχείρηση η οποία διαθέτει το τροχαίο υλικό και τους εκπαιδευτές μηχανοδηγούς για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, υποχρεωτικά οφείλει να τηρεί καθημερινά, αρχείο όλων των εμπλεκομένων το οποίο θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου