Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Αύριο Πέμπτη 27 Μαΐου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ, με θέματα ημερήσιας διάταξης 


  • Λήψη Απόφασης εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για τη σύναψη και την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

  • Λήψη Απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ TO ΤΧ5 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΛΑΤΕΩΣ (ΟΡΙΑ ΤΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» Α.Δ. 1945.

  •  Τροποποίηση - συμπλήρωση όρων πληρωμής Συμβάσεων.

  • Τροποποίηση της πιο πρόσφατης Απόφασης 5915 του Δ.Σ. που αφορά στον Διαχωρισμό της Εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του Αρθρου του Ν.3891/2010.

  • Έγκριση Πρακτικού Α της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔ 2253, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Αξιολόγηση, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, της συμμόρφωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου στο τμήμα γραμμής ΚΙΑΤΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ(ΣΚΑ) - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ, ΓΙΑΑΑΙΟΦΑΡΣΑΑΟΣ - ΚΑΑΑΜΙΙΑΚΑ, ΑΑΡΙΣΑ - ΒΟΑΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ- ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ»


  • Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου