Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Κόκκαλης σε Καραμανλή: Έμειναν χωρίς δουλειά 160 συμβασιούχοι για τη φύλαξη διαβάσεων και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ

Στη βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης το θέμα των 160 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, οι οποίοι αφέθηκαν χωρίς σύμβαση και χωρίς εργασία. Στην ερώτηση συνυπογράφουν 33 ακόμη βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, αναφέρονται τα εξής: «Με την προκήρυξη της ΣΟΧ 1/2019, μέσω ΑΣΕΠ, ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε..

Η εν λόγω προκήρυξη εξεδόθη επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, που θέσπισε την άκρως κοινωνική και δίκαιη διάταξη του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017, που αποτυπώνει την εν γένει τότε πολιτική της Κυβερνήσεως για τον περιορισμό των εργολαβικών συμβάσεων και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η διοίκηση του ΟΣΕ, έλαβε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινώντας από τον κλάδο της καθαριότητας, και επεκτάθηκε στο προσωπικό φύλαξης εγκαταστάσεων και ισόπεδων διαβάσεων, με κριτήρια του ΑΣΕΠ, αλλά και πριμοδότηση σε όσους είχαν εμπειρία στον αντίστοιχο ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σε εργαζόμενους που ήδη απασχολούνταν σε εργολάβους.

Στόχος ήταν η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να περιοριστούν οι εργολαβικές αναθέσεις, όπου οι εργαζόμενοι απασχολούνται με ιδιαίτερα επαχθείς όρους, και να καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημόσιου Φορέα, εν προκειμένω του ΟΣΕ, με εργαζομένους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με την πολιτική αυτή εξασφαλίστηκε εργασιακό πλαίσιο με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συνέπεια της καταβολής των μισθών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, και πρόσληψη με κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ο χρόνος της ανεργίας, η κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, η τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεικές οικογένειες κλπ.

Οι 160 εργαζόμενοι, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες προσελήφθησαν και σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου υπάρχει και λειτουργεί σιδηρόδρομος, και ενώ έχουν ήδη αποκτήσει εμπειρία και εξειδίκευση γνωρίζοντας πλέον το σύνολο των ιδιαίτερων συνθηκών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρεχόμενης εργασίας, και ενώ ο ΟΣΕ έχει επενδύσει χρονικά και οικονομικά για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των 160 εργαζομένων, εντούτοις, οι 160 εργαζόμενοι βρέθηκαν από 31-01-2022, σε καθεστώς ανεργίας, καθώς ενημερώθηκαν ότι έληξε η διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

Σημειωτέον ότι η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με την προκήρυξη προβλεπόταν έως 18 μήνες, πλην όμως, οι εργαζόμενοι αυτοί διέκοψαν την παροχή εργασίας στην λήξη των 12 μηνών, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα εκ της προκήρυξης εργασίας για άλλους 6 μήνες.

Πλέον, η Κυβέρνηση μετά την 31-01-2022, με καθεστωτική λογική, έχει αφήσει 160 εργαζομένους χωρίς εργασία, με κάθε αναγκαστική συνέπεια του γεγονότος αυτού στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή των ανθρώπων αυτών. Δεν έχει προχωρήσει ούτε στην έκδοση νέας προκήρυξης, ούτε έχει προβεί σε παράταση-ανανέωση, ούτε για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 6 επιπλέον μηνών, γεγονός απολύτως σύννομο, καθώς προβλέπεται από την προκήρυξη, αλλά και δίκαιο, για τους εργαζομένους, δεδομένου ότι ειδικά εν καιρώ πανδημίας, πλείστες όσες παρατάσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου έχουν χορηγηθεί, ξεπερνώντας και το 18μηνο.

Η προφανής άνιση και άδικη μεταχείριση των 160 εργαζομένων του ΟΣΕ, αποτελεί μέρος της ανάλγητης πολιτικής της Κυβέρνησης, η οποία, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία και σε μια περίοδο γενικευμένης ανασφάλειας στην κοινωνία, ωθεί χωρίς σεβασμό 160 εργαζομένους και τις οικογένειές τους σε  ανεργία και οικονομική εξαθλίωση, ώστε να σπεύσει να επαναφέρει τάχιστα τις εργολαβικές συμβάσεις ανάθεσης των ίδιων υπηρεσιών, γεγονός που σημαίνει υποβολή των εργαζομένων σε καθεστώς εκμετάλλευσης, χωρίς το πλαίσιο εργασιακής προστασίας και αξιοπρέπειας που παρείχε το καθεστώς προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Εξάλλου, η Κυβέρνηση είχε ήδη σπεύσει να θεσμοθετήσει και να νομιμοποιήσει την επιστροφή στις εργολαβικές συμβάσεις, καθώς, εάν ίσχυε το άρθρο 8ο του ν. 4506/2017, θα έπρεπε να ακολουθήσει νέα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, εντούτοις, το Υπουργείο με το άρθρο 61 παρ.3 του ν. 4765/2021 κατήργησε την δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, οδηγώντας νομοτελειακά στην ανάθεση υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου σε ιδιώτες – αναδόχους μέσω των διαγωνισμών, και αποστερώντας από τους εργαζομένους το δικαίωμα στην εργασία μέσω προσλήψεων και ατομικών συμβάσεων εργασίας.

ΕΠΕΙΔΗ, η σύναψη συμβάσεων του ΟΣΕ απευθείας με τους εργαζομένους και υπό την εποπτεία και εγγύηση του Α.Σ.Ε.Π., ήταν μια πολιτική επιλογή, ξεκάθαρα προς όφελος των εργαζομένων και της εξασφάλισης θέσεων εργασίας με κριτήρια κοινωνικά και αξιοκρατικά. Τούτο θα εκλείψει, καθώς οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται να παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες σε εταιρίες, υπό όρους και υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εργοδότες, όπως ενδεικτικά το δεκάωρο και οι απλήρωτες υπερωρίες.

ΕΠΕΙΔΗ, οι 160 εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, με συνέπεια να μην έχει συνομολογηθεί καν το απώτατο χρονικό σημείο λήξης των συμβάσεων και οι εργαζόμενοι να παρέχουν επί 12 μήνες εργασία εν τοις πράγμασι, και να αποστερούνται των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από την συνομολόγηση του χρόνου λήξης της συμβάσεως.

ΕΠΕΙΔΗ, προκύπτει ότι εκ του πονηρού η διοίκηση του ΟΣΕ δεν έχει υπογράψει συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να μην δεσμευθεί ως εργοδότης για το χρόνο λήξεως της σύμβασης και να έχει την δυνατότητα σε όποιο χρονικό σημείο, να επαναφέρει εργολαβική ανάθεση των ίδιων υπηρεσιών.

ΕΠΕΙΔΗ, οι 160 εργαζόμενοι, χωρίς συμβάσεις, πίστευαν δικαιολογημένα ότι η εργασιακή σχέση θα διαρκέσει 18 μήνες, σύμφωνα με την προκήρυξη, ενώ αντίθετα η τακτική της διοικήσεως να μην υπογράψει ατομικές συμβάσεις, αφαιρεί από τους εργαζομένους το αναφαίρετο εργασιακό δικαίωμα εκ της συμβάσεως ορισμένου χρόνου, να παρέχουν εργασία και ο εργοδότης να την αποδέχεται έως την λήξη του ορισμένου χρόνου.

Επειδή, οι εργαζόμενοι για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εργασίας, δικαιούνται και αξιώνουν άμεσα την αποκατάσταση της κατάφωρης εις βάρος τους αδικίας, ήτοι την παράταση παροχής και αποδοχής της πραγματικής εργασίας για επιπλέον 6 μήνες, σύμφωνα με την πρόβλεψη της οικίας προκήρυξης.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. υπουργός:


Οι 160 εργαζόμενοι στην κάλυψη των αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., δυνάμει της ανωτέρω προκήρυξης, έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις εργασίας, και εάν ναι, ποιας χρονικής διάρκειας;

Η μη υπογραφή ατομικών συμβάσεων δυνάμει ποιων συνθηκών δικαιολογείται;

Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην άρση της αδικίας εις βάρος των εργαζομένων και να προβεί σε ανανέωση-παράταση της παροχής εκ μέρους τους και αποδοχής εκ μέρους του ΟΣΕ, της εργασίας τους για τουλάχιστον επιπλέον 6 μήνες, ώστε να εξαντληθεί η πρόβλεψη της οικίας προκήρυξης;

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., στην έκδοση νέας προκήρυξης για τις 160 θέσεις ή θα προβεί σε εργολαβική ανάθεση από εταιρείες security μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας;

Μετά την 31-01-2022 πώς καλύπτονται οι ανάγκες φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., δεδομένου ότι ποι 160 συμβασιούχοι δεν παρέχουν εργασία»;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου