Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 12 Απριλίου 2022

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει την Πέμπτη το ΔΣ του ΟΣΕ με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :


  •  Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ·ην Προμήθεια φορητών τηλεφωνικών και σταθερών συσκευών συστήματος GSM-R, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #380.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #471.200,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).


  • Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2022 


  • Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2021 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για τη/ Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ 8ι των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε.
  •  Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου