Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Το υπουργείο Μεταφορών απέρριψε την ένσταση της Intrakat για την ηλεκτροκίνηση στο Λάρισα – Βόλος

Στην απόρριψη της, από 20.11.2023, ένστασης της Intrakat, η οποία είναι ανάδοχος του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS – L στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα – Βόλος με αναβάθμιση
της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – ΒΙΠΕ – Βόλος», προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρει σε απόφασή του, το υπουργείο «υπάρχει πράγματι αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών, αλλά σε ανωτέρα βία, καθώς υπήρξε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, επί των οποίων βασίστηκε η σύναψη της σύμβασης (άρθρο 388 ΑΚ), εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που προκάλεσαν οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias» στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Πιο συγκεκριμένα καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η υποδομή επί της οποίας ο ανάδοχος έπρεπε να τοποθετήσει-εγκαταστήσει τα συστήματα που είχε υποχρέωση, επομένως δεν είναι δυνατή, στο ορατό μέλλον, η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης.

Σε κάποιο μικρό βαθμό ωστόσο μπορεί ο ανάδοχος να υλοποιήσει εργασίες του έργου.

Συνεπώς δεν συντρέχουν αφενός η υπαιτιότητα του κυρίου του έργου για την εφαρμογή του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016 και αφετέρου η παντελής αδυναμία εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών της σύμβασης, αφού σε ένα μικρό μέρος μπορεί τυπικά να εκτελεστεί η σύμβαση.

Για το λόγο αυτό η ένσταση είναι απορριπτέα ως αβάσιμη».

Η σύμβαση μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ και Intrakat υπογράφτηκε τον Μάιο του 2022, με το κόστος του έργου να ανέρχεται στα 82,89 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

www.metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου