Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Έκθεση Πεπραγμένων ΡΑΣ 2017 – Μήνυμα Προέδρου

Το 2017, καθώς και τα αμέσως επόμενα χρόνια, αποτελούν χρονιές-ορόσημο για την εγχώρια σιδηροδρομική αγορά.Τόσο σε επίπεδο
κρίσιμων θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς όσο και σε επίπεδο υλοποίησης νέων έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου, οι αλλαγές που συντελούνται θα οδηγήσουν στην πλήρη αναμόρφωση του τοπίου των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας.

Η ταχεία ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και η προτεραιότητα της πολιτικής ηγεσίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής μεταφορών, που θα έχει ως αποτέλεσμα και την ένταξη νέων έργων, όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία και η σύνδεσή της με τα λιμάνια της περιοχής, έχει ήδη προσδώσει αέρα αισιοδοξίας στην αγορά και έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον νέων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η έγκριση του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου και η υπό εξέλιξη προετοιμασία για την εφαρμογή του, καταδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία που αποδίδεται πλέον στις σιδηροδρομικές μεταφορές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ήδη εξήγγειλε την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, στοχεύοντας στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στον τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών της χώρας. Το Σχέδιο αφορά όλους τους πολίτες, παρέχοντας ασφαλέστερη πρόσβαση σε εργασία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, αναψυχή, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκύπτουν από το διαρκώς αυξανόμενο μεταφορικό έργο στις αναπτυγμένες χώρες.

Η ταχεία ολοκλήρωση των εκτελούμενων έργων κατασκευής σιδηροδρομικών υποδομών αναμένεται να δώσει νέα πνοή στον σιδηροδρομικό τομέα της χώρας, καθιστώντας το σιδηρόδρομο ως το φιλικότερο και ασφαλέστερο μέσο μαζικής μεταφοράς και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Ήδη από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2018 έχει ολοκληρωθεί το τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από το σιδηροδρομικό σταθμό Τιθορέας έως το σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου, στο οποίο περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα των Βαλκανίων στο όρος Καλλίδρομο. Με την απόδοση και των επομένων τμημάτων του έργου εντός του 2018 θα είναι πραγματικότητα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά, έργο–επανάσταση για τις ελληνικές σιδηροδρομικές μεταφορές.

Εντός του 2018, επίσης, η έναρξη λειτουργίας της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας του ΟΣΕ, ως εκπαιδευτικού κέντρου μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών θα συμβάλει θετικά στην εξάλειψη των εμποδίων εισόδου στην αγορά νέων επιχειρήσεων και κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, που θα επιφέρει η εκπαίδευση και πρόσληψη νέων μηχανοδηγών. Η ανάληψη της αρμοδιότητας αναγνώρισης του εκπαιδευτικού κέντρου από τη ΡΑΣ, όπως και η πιστοποίηση των εκπαιδευτών και εξεταστών, που ενσωματώθηκε πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση, πρόκειται να συμβάλλει στην επιτάχυνση λειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου.

Η ΡΑΣ εξελίσσεται, αναβαθμίζεται και αποκτά κομβικό πλέον ρόλο στο σιδηροδρομικό γίγνεσθαι. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια ενίσχυσής της με εξειδικευμένο προσωπικό, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, η δημιουργία σύγχρονου και ευέλικτου οργανισμού, οι νέες αρμοδιότητες, η ανάληψη πρωτοβουλιών σε κάθε επίπεδο που αφορά την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, αλλά και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των επιβατών και κυρίως η αναζήτηση συνεργασιών τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστά τη ΡΑΣ ουσιαστικό και καίριο ρυθμιστή της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στρατηγικός στόχος μας αποτελεί η συμβολή στην αύξηση του μεταφορικού έργου των σιδηροδρομικών μεταφορών, σε ασφαλές, διαλειτουργικό περιβάλλον, με ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αύξηση αυτή θα επιφέρει θετικά οφέλη τόσο για την οικονομία της χώρας, την αύξηση της απασχόλησης, τη δραστηριοποίηση νέων επιχειρήσεων, όσο και την κοινωνία, με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με νέες, σύγχρονες και αξιόπιστες διαδρομές και την αυξανόμενη χρήση του φιλικότερου προς το περιβάλλον μέσου.

Στα πλαίσια της ανωτέρω προσπάθειας της ΡΑΣ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για την αδιάλειπτη και εποικοδομητική συνεργασία την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως και τις Διοικήσεις και τα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΓΑΙΑΟΣΕ, της ΕΕΣΣΤΥ, των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, όπως και την καθοριστική συνεργασία και συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η Πρόεδρος της ΡΑΣ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου