Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 12 Ιουνίου 2018

Σε δημοπράτηση νέες Σιδηροδρομικές Γέφυρες στο Γαλλικό Ποταμό με 8,9εκατ.ευρώ


Σε δημοπράτηση είναι επίσημα το έργο της κατασκευής δύο νέων σιδηροδρομικών γεφυρών του Γαλλικού ποταμού, στη Χ.Θ. 9+184 της σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. Πλατέως έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Το αντικείμενο του έργου,
αφορά στην κατασκευή των 2 νέων σιδηροδρομικών γεφυρών οι οποίες προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεταλλικές γέφυρες. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 8,92εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 7,2εκατ.ευρώ). Με τις νέες γέφυρες τα τρένα θα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι και 160χλμ/ώρα.


Η δημοπράτηση θα διαξαχθεί στις 19 Ιουλίου και η αποσφράγιση των προσφορών στις 25 Ιουλίου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 48 μήνες από την σχετική υπογραφή με την κατασκευαστική περίοδο να είναι 24 μήνες και άλλους 24 μήνες να αφορά τη συντήρηση του έργου. Με πρόχειρους υπολογισμούς εφόσον το έργο ξεκινήσει την Άνοιξη του 2019 θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π.: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για τη δημοπράτηση ενός ακόμα έργου από την ΕΡΓΟΣΕ που έχει ένα αρκετά μεγάλο portfolio έργων. Νωρίτερα έχουν δημοπρατηθεί η Σήραγγα Σεπολίων, η ηλεκτροκίνηση στο Κιάτο-Ροδοδάφφνη και η αναβάθμιση του Ισθμός-Λουτράκι. Επίσης έπονται φέτος: η ηλεκτροκίνηση στα τμήματα Λάρισα-Βόλος, Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και η Β`φάση του Σιδ.Σταθμού της Αθήνας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην κατασκευή των 2 νέων σιδηροδρομικών γεφυρών (άνοδος - κάθοδος), στη Χ.Θ. 9+184 της Γραμμής Θεσσαλονίκης - Φλώρινας, οι οποίες προβλέπεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεταλλικές γέφυρες.

Η αντιστοίχιση της παραπάνω Χ.Θ. 9+184, με τη χιλιομέτρηση της Σ.Γ. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, είναι η Χ.Θ. 506+895,41.

Συνοπτικά, πέραν των όσων αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στην έκθεση των γεωτεχνικών ερευνών της μελέτης, το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

— την αποξήλωση των 2 ανεξάρτητων κλάδων της υφιστάμενης γέφυρας και των βάθρων τους σε 2 φάσεις,

— τα τεχνικά έργα βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και απαραίτητων αντιστηρίξεων, για αποτροπή ρευστοποίησης των εδαφών κατά την διάρκεια των εκσκαφών θεμελίων, εκτροπών κοίτης κ.λπ.,

— τα τεχνικά έργα της κατασκευής των 2 νέων γεφυρών εκ’ σκυροδέματος, για κάθε μία από τις γραμμές Ανόδου και Καθόδου, συνολικού μήκους:

175,50 + 175,50 = 351,00μ.,

— το σιδηροδρομικό αντικείμενο της στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής, επί των νέων σιδηροδρομικών γεφυρών, συνολικού μήκους 700μ., όπου πέραν του μήκους των δύο γεφυρών περιλαμβάνονται τα μεταβατικά τμήματα αυτών,

— τα υδραυλικά έργα διαμόρφωσης της κοίτης του ποταμού Γαλλικού, όπως επίσης τα υδραυλικά έργα εκτροπής της κοίτης, σε όλο το εύρος κατάληψης των έργων κατασκευής των σιδηροδρομικών γεφυρών και ιδιαίτερα στις θέσεις των θεμελίων αυτών,

— τα έργα αποξήλωσης του υφιστάμενου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στο μήκος των υφιστάμενων ζωνών του δικτύου,

— τα έργα εγκατάστασης του νέου δικτύου της ηλεκτροκίνησης, στις αντίστοιχες ζώνες του δικτύου, επί των σιδηροδρομικών γραμμών Ανόδου και Καθόδου,

— τα έργα αποξήλωσης των εγκαταστάσεων του GSMR και του ETCS (φορείς, καλώδια κλπ), την προσωρινή ανάρτησή τους κατά την φάση της κατασκευής και την επανεγκατάστασή τους στις νέες θέσεις,

— τις απαιτούμενες σιδηροδρομικές εργασίες διατήρησης της λειτουργίας της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής (στον μονό κλάδο κατά την φάση των εργασιών κατασκευής – Άνοδος ή Κάθοδος) έτσι ώστε να διατηρείται η ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου, στην γραμμή Θ-Φ,

— τις απαιτούμενες εργασίες για την προσαρμογή του εξοπλισμού σηματοδότησης, που βρίσκεται στην επηρεαζόμενη από τις κατασκευαστικές εργασίες περιοχή, με την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ο.Σ.Ε., του συστήματος σηματοδότησης Σ.Σ. Σίνδου, του τμήματος αποκλεισμού Σίνδου και ΤΧ1 καθώς και της τηλεδιοίκησης Θ-Φ, ούτως ώστε οι σταθμοί Σίνδου και ΤΧ1 να μπορούν να χαράσσουν διαδρομές προς αλλήλους και να ανοίγουν τα φωτοσήματα εξόδου κατά την διάρκεια κατασκευής,

— τις εργασίες κατασκευής - αποκατάστασης του υφιστάμενου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης της τοπικής κυκλοφορίας των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, για τις εργασίες στην περιοχή των σιδηροδρομικών γραμμών απαιτείται η προσωρινή αποξήλωση, μεταφορά, αποθήκευση και εν συνεχεία επανεγκατάσταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, καλωδίων κ.λπ., των συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών κ.λπ., εργασίες οι οποίες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου