Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Σ.Η.Ε.Κ. : Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ

Ανακοίνωση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών ΣΤΑ.ΣΥ με τίτλο "Άλωση και κατάργηση των ΔΕΚΟ"
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Έχει κατατεθεί και οδεύει προς ψήφιση μεθαύριο, νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών

και Περιουσίας...... και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», το οποίο αφορά (δήθεν…), α) τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, β) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες, γ) η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε σημεία του νομοσχεδίου, όπως: κατά παρέκκλιση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, η κάθε εταιρεία θα μπορεί να καταρτίζει δικά της κριτήρια αναθέσεων, (παρόλο που η ρύθμιση αυτή αντιβαίνει στο νομικό πλαίσιο που αφορά στην Ευρώπη και το οποίο εφαρμόζεται σχεδόν εδώ και τρεις δεκαετίες, άρα οι απ’ ευθείας αναθέσεις και η αδιαφάνεια, θα είναι στο εξής οι «νέοι» άξονες του πλαισίου…).

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ υποβαθμίζεται σε τυπική επιτήρηση της διαδικασίας προσλήψεων και επί της ουσίας καταργούνται οι κανονισμοί που αφορούν τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά παρέκκλιση της ισχύς της όποιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια. Οι ίδιες οι εταιρείες θα καταρτίζουν τις επιτροπές προσλήψεων και ενστάσεων, με τον ΑΣΕΠ να περιορίζεται στο να ελέγξει τη νομιμότητα…! Εισάγεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (φαντάζεστε σταθμάρχες, ηλεκτροδηγούς, τεχνίτες με σύμβαση οκτάμηνης ή δωδεκάμηνης διάρκειας;;!!...) στο ίδιο όμως έτος, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, γεγονός που περιφρονεί τη θέση μας για την κάλυψη των οργανικών κενών μέσω προσλήψεων που θα καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης, καθ’ όλο το έτος. Ως συνδικαλιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στους κόλπους της εταιρείας ΣΤΑΣΥ, καίτοι δεν ζητήθηκαν η άποψη και οι προτάσεις μας, όπως θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μας γνώμη.

Ακόμη και αν καλόπιστα θεωρήσουμε, ότι ο σκοπός του είναι ο εξορθολογισμός και η «θεραπεία» τυχόν στρεβλώσεων και παθογενειών στην εταιρεία μας, είναι πλέον ή βέβαιον -ιδίως για κάποιον που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας και την ανθρωπογεωγραφία της- ότι μέσω αυτών των διατάξεων δεν θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός. Εν αντιθέσει, μάλλον περισσότερα προβλήματα θα επιφέρει, καθότι εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, στην περίπτωση που ψηφισθεί και ισχύσει ως έχει, και εργαζόμενους δυο ταχυτήτων θα δημιουργήσει και με ακόμη περισσότερο φόρτο εργασίας θα επιβαρύνει τις ήδη επιφορτισμένες και αποδεκατισμένες από έμψυχο δυναμικό υπηρεσίες της εταιρείας μας.  

Επίσης, στο εξής, μετά από εισηγήσεις και αποφάσεις των ΔΣ των εταιρειών, θα επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού σε φορείς όχι μόνο του Ομίλου ΟΑΣΑ (όσον αφορά τη ΣΤΑΣΥ) αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις  π.χ., ΕΥΔΑΠ. Επίσης, δίδετε η δυνατότητα να απασχολείται στην Εταιρεία δανεικό προσωπικό από τρίτους! Σε άλλο σημείο, αναφέρεται ότι, κατά παρέκκλιση των κανονισμών –εσωτερικών και μη- με απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας, θα εγκρίνονται οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη (μέσω δημόσιας προκήρυξης) Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών από την αγορά εργασίας. Δεν μπορούμε, ωστόσο, αφενός, να κατανοήσουμε, το λόγο αναζήτησης προσωπικού εκτός του φορέα για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων. Διότι η πολυετής εμπειρία που διαθέτουν οι υπάλληλοι της εταιρείας μας, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός στελέχους εκτός οργανισμού, όσα τυπικά προσόντα και αν διαθέτει. Αφετέρου, δεν γίνεται κατανοητή η τριετής θητεία των συγκεκριμένων στελεχών και η ανανέωση αυτής άπαξ για ισόχρονο διάστημα. Αν επί παραδείγματι ένα στέλεχος αποδίδει εξαιρετικά σε κάποια από τις ως άνω θέσεις και η αξιολόγηση του είναι αντίστοιχη, ποιός ο λόγος και σε τί θα εξυπηρετούσε η απομάκρυνσή του (αν δεν είναι επιλογή του φυσικά) μετά τη λήξη της θητείας του; Όσο για τις αμοιβές τόσο των υπαλλήλων που θα πληρώσουν τις θέσεις Γενικών και Διευθυντών όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα φάνταζαν λογικές, αν ήταν αναλογικά προσαρμοσμένες και οι αμοιβές των εργαζομένων. Σε έναν συγκοινωνιακό οργανισμό σαν τον δικό μας, με πλείστες ιδιαιτερότητες και αντιξοότητες, μοιάζει τουλάχιστον παράλογο, αν όχι εξωφρενικό, να εξακολουθεί επί δέκα σχεδόν έτη υπό την ομηρία των διατάξεων του Ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο) ως προς το μισθολογικό κομμάτι και του Ν. 4484/2017 ως προς τις μη μισθολογικές παροχές. Θεσπίζονται, όμως μπόνους και αυξήσεις αποδοχών για τις διοικήσεις των εταιρειών. Αυτές, θα καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου και το 50% του ποσού, θα χορηγείται ανεξάρτητα από το αν έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί ή ποιοτικοί στόχοι (με άλλα λόγια, «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»…).

Εν κατακλείδι, αυτό που επιχειρείται είναι η εκπαραθύρωση του ελέγχου που ασκούσε μέχρι τώρα το Δημόσιο στις εταιρείες και το γεγονός ότι θα περιβάλλονται υπό τη σκέπη του ΥΠ.ΟΙΚ, τις καθιστά, εφεξής, από επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, σε οργανισμούς που στοχεύουν στη μετατροπή των υπηρεσιών τους σε αγοραίο προϊόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!!!...

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου, προκειμένου για την κατάθεση απόψεων και προτάσεων από μέρους μας.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  Σ.Η.Ε.Κ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου