Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Σωματείο ΕΡΓΟΣΕ : Στο παρασκήνιο και με όρους πλήρους αδιαφάνειας το Νομοσχέδιο για την ΕΡΓΟΣΕ- Εξαπατήθηκαν οι εργαζόμενοι

Καταπέλτης οι εργαζόμενοι! 
Διαβάζουμε : 
Την 21/09/2022 κατατέθηκε το εν θέματι Σχέδιο Νόμου στη Βουλή προκειμένου αυτό να συζητηθεί στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές την 23/09/2022 και 26/09/2022. Με το Νομοσχέδιο αυτό καθορίζεται το νομικό πλαίσιο για την από καιρό φημολογούμενη απόσχιση ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ,
σχέδιο το οποίο εν πολλοίς μορφώθηκε και επεξεργάστηκε στο παρασκήνιο, με όρους πλήρους αδιαφάνειας. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το τελικό προϊόν αυτής διαδικασίας, κατά την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου η δεξαμενή της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας των εργαζομένων μας, βρίθει προβληματικών σημείων σε βαθμό να το καθιστούν εν δυνάμει δυστοπικό σενάριο. 

Υπογραμμίζουμε ως κυριότερα προβλήματα του εν λόγω νομοσχεδίου τα εξής:

 1. Για πρώτη φορά από ιδρύσεως ΕΡΓΟΣΕ, χάνεται ένα τόσο σημαντικό κομμάτι σιδηροδρομικών έργων, που ανακατευθύνεται στη μητρική ΟΣΕ. Η δεύτερη, πλέον θα μπορεί να εκτελεί σιδηροδρομικά έργα «ανακαίνισης και αναβάθμισης» αφενός στο χαρακτηρισμένο ως «ενεργό» δίκτυο, με πρόσχημα την ταχεία αποκατάσταση λειτουργίας του, αλλά και στο δίκτυο με το χαρακτηρισμό «ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας». Θυμίζουμε ότι το δεύτερο περιλαμβάνει για παράδειγμα το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη Δήλωση Δικτύου του ΟΣΕ. Και τονίζουμε ότι το πρώτο, το λεγόμενο «ενεργό» δίκτυο περιλαμβάνει ώριμα έργα άνω των 400 εκ. ευρώ όπως είναι το έργο αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης στην περιοχή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας ή η αναβάθμιση στο τμήμα ΣΚΑ-Οινόη. Με αυτά τα δεδομένα, που καταστρατηγούν και το σκεπτικό ίδρυσης της εταιρίας μας και το ανατεθέν σε αυτήν αντικείμενο, δεν αντιλαμβανόμαστε πλέον τον ρόλο της ΕΡΓΟΣΕ στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Οδηγούμαστε σε δύο εταιρίες κατασκευής σιδηροδρομικών έργων υποδομής στη χώρα, με μόνη διαχωριστική γραμμή τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται στο σιδηροδρομικό δίκτυο («ενεργό» ή «ενεργού δικτύου σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας), ο οποίος, μάλιστα, προέρχεται από τη μία εκ των δύο. Αυτό είναι θεσμικά αδόκιμο, αντιπαραγωγικό και εξαιρετικά επικίνδυνο για την επιτυχημένη και ορθή αξιοποίηση των εθνικών και Κοινοτικών πόρων και οδηγεί σε πρωτοφανή απαξίωση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και του έργου που έχει προσφέρει στον εκσυγχρονισμό της χώρας. 

Υπογραμμίζουμε τα εξής: 

  • Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ιδρύθηκε και λειτουργεί από το έτος 1997, κατ’ επιταγή της Ε.Ε. προκειμένου να υλοποιήσει με όρους ελεύθερης αγοράς τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και τη σύνδεσή του με το Διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο λόγος ίδρυσής της είναι να αναλάβει το, ρόλο του διαχειριστή μελέτης και κατασκευής όλων των νέων έργων για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομική υποδομή, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για «αναβάθμιση», «ανακαίνιση», «εκσυγχρονισμό», «νέα γραμμή» με προφανή στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των εθνικών και κυρίως κοινοτικών κονδυλίων. Και αυτόν τον ρόλο διαδραματίζει με επιτυχία από ιδρύσεώς της μέχρι σήμερα, είτε πρόκειται για νέα γραμμή, είτε για υφιστάμενη, ενεργή ή μη. 
  • Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, που ρυθμίζει τις διεταιρικές σχέσεις ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ (άρθρο 4, ν.3891/2010 όπως ισχύει), όπου προβλέπεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως όλα τα σιδηροδρομικά έργα υποδομής περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ. Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο επιχειρείται η εκχώρηση στον ΟΣΕ σημαντικών έργων σιδηροδρομικής υποδομής, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και εκατοντάδων χιλιομέτρων, είτε αυτά αφορούν σε ενεργό δίκτυο είτε σε δίκτυο σε προσωρινή αναστολή
  •  Η ΕΡΓΟΣΕ είναι στελεχωμένη με εξαιρετικό εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο πέραν των ήδη πλούσιων βιογραφικών διαθέτει πολυσχιδή εμπειρία σε όλα τα θέματα κατασκευής έργων (σιδηροδρομικών και συνοδών αυτών). Με αυτό το προσωπικό, το οποίο τα χρόνια των μνημονίων περιορίστηκε στο μισό, έχει μέχρι σήμερα, διαχειριστεί τη μελέτη, δημοπράτηση και υλοποίηση λειτουργικών έργων ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.
Αντιδρούμε σθεναρά σε οποιαδήποτε μεθόδευση οδηγεί στην απώλεια του τεχνικού αντικειμένου κατασκευής σιδηροδρομικού έργου. 

2. Η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μένει έκθετη απέναντι σε ενδεχόμενο διαμελισμό και διασκορπισμό, εξαιτίας της δυνατότητας που δίνεται με το παρόν νομοσχέδιο (άρθρο 43.2) να ανατίθεται σε τρίτους η διοίκηση ή ο συντονισμός οποιουδήποτε τμήματος ή πακέτου δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται στους σκοπούς της. 
Θα μπορούσε δυνητικά την πρώτη μέρα εφαρμογής του εν λόγω νομοσχεδίου, να αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει ανάθεση (outsourcing) της Δ/νσης Έργων της ΕΡΓΟΣΕ, ή της Νομικής Διεύθυνσης, ή της Δ/νσης Μελετών. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκάθαρα διατυπωμένο στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που να εμποδίζει ένα τέτοιο σενάριο και να θωρακίζει την αρτιμέλεια της εταιρίας μας.
 Θεωρούμε, δε, περιττό, να επιχειρηματολογήσουμε περί του τι σημαίνει για έναν φορέα διαχείρισης σύνθετων και εξειδικευμένων σιδηροδρομικών έργων η μη ενιαία δομή, ο κατακερματισμός της εταιρικής ταυτότητας και η αναγκαστική σύμπλευση ανομοιογενών φορέων ή οντοτήτων, καθώς κάθε κοινός νους αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. 
Τονίζουμε, ως εκ τούτου, ότι ο μοναδικός βιώσιμος τρόπος για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., μιας εξειδικευμένης και έμπειρης εταιρίας με πολυδιάστατη δράση, είναι η συμπαγής οντότητά της, η συντονισμένη ενορχηστρωμένη δράση της και η θωράκιση της ενιαίας δομής της απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο σκοπιμοτήτων κάθε είδους. 

 3. Δεν βρίσκεται σε κανένα σημείο του Ν/Σ αναφορά για τις πολλαπλές υποσχέσεις που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. 

Κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων προσπαθειών μας να ενημερωθούμε για το επιχειρούμενο σχέδιο απόσχισης της ΕΡΓΟΣΕ από τον ΟΣΕ, έχουμε δεχθεί πολλαπλές προφορικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις περί νέων δυνατοτήτων σε αυξήσεις αμοιβών, καθώς η εταιρία μας επρόκειτο να υπαχθεί σε νέο καθεστώς, πλέον ευέλικτο. Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η παραμικρή αναφορά επ’ αυτού. 
Οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας αισθάνονται εξαπατημένοι.  Με μία τροπολογία περί θέσπισης μπόνους παραγωγικότητας, που υπεισήλθε στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο των ΔΕΚΟ, και μάλιστα υπό αόριστα κριτήρια, δεν υποκαθίστανται οι υποσχέσεις που είχαμε λάβει όπου περιλαμβάνονταν αληθινές αυξήσεις και επαναφορά σημαντικών παροχών που έχουν χαθεί στα μνημονιακά χρόνια. 

4. Νοθεύεται η ελεύθερη ψήφιση του εκπροσώπου των εργαζομένων.
 Σύμφωνα με το άρθρο 47.2 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα είναι αρμόδιο για να διαμορφώσει το σύνολο των προδιαγραφών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχουν τα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπρόσωπου των εργαζομένων . Κατά προφανή τρόπο λοιπόν, θα είναι στο μέλλον δυνατή η μεθόδευση από οιονδήποτε αρμόδιο στο εποπτεύον Υπουργείο, για την καθοδήγηση της ψήφου των εργαζομένων σε ένα προκαθορισμένο πάνελ υποψηφίων, γεγονός που προσβάλλει ακόμη και την αρχή της Δημοκρατίας στη βάση της.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο είναι ένα πόνημα, το οποίο δεν προφυλάσσει αποτελεσματικά και με τρόπο αδιαπραγμάτευτο την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. από κανένα δυσοίωνο σενάριο, ακόμη και από διαμελισμό και διασκορπισμό των έργων της και των τμημάτων της, αφήνοντάς την έκθετη στις βουλές του εκάστοτε υπουργικού παράγοντα, με προφανές το διακύβευμα για το δημόσιο συμφέρον και τη διαχείριση των πόρων του Έλληνα φορολογούμενου.
 Επειδή, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αν μη τι άλλο, πρέπει υποχρεωτικώς να διέπεται από όρους ορθολογισμού, διότι αυτή είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής έργων διαχρονικά, ΖΗΤΟΥΜΕ ΡΗΤΑ
  • Να διατηρήσουμε το κατασκευαστικό μας αντικείμενο όπως μέχρι σήμερα ισχύει για κάθε αναγκαίο έργο σιδηροδρομικής υποδομής. 
  • Να απαλειφθούν τα εδάφια που επιτρέπουν το ενδεχόμενο ανάθεσης ή εκχώρησης σε τρίτους ολόκληρων τμημάτων της εταιρίας μας. 
  •  Να ενταχθούν διατάξεις για τη δυνατότητα αυξήσεων και επαναφοράς διάφορων παροχών. 
  • Να εξαιρεθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων από την υποχρέωση πλήρωσης προκαθορισμένου πακέτου δεξιοτήτων, όπως τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, καθόσον είναι αιρετός από τους εργαζόμενους. 
Δηλώνουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιταχθούμε σε αποφάσεις, που απειλούν τη βιωσιμότητα της εταιρίας μας, απαξιώνουν και υπονομεύουν τον έργο της, επιφέρουν ανορθολογική κατασπατάληση εθνικών και κοινοτικών πόρων και αφήνουν έκθετους τους εργαζομένους, που επί δεκαετίες έχουν αναδείξει την ΕΡΓΟΣΕ σε φορέα-πρότυπο που επιτελεί ρόλο κρίσιμο για την χώρα και την αξία του Ελληνικού σιδηροδρόμου. 


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου