Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος κ εκπρόσωπος εργαζομένων Βασίλης Ζαβογιάννης  σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης. 
2. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 
«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ενδέκατη (11η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2016 έως 31/12/2016). 
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ενδέκατη (11η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2016 έως 31/12/2016).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 01/01/2016 έως και την 30/06/2017.
Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263, 264, 326 και 331 του Ν. 4412/2016 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επέκτασης της σιδηροδρομικής μεταφοράς με λεωφορεία στα πλαίσια του Προαστιακού Πατρών στο Τμήμα Καστελόκαμπος-Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο-Καστελόκαμπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

4. Παραλαβή του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, μισθοδοσίας και διαχείρισης αποθήκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» από την εταιρεία DATA COMMUNICATIONS Α.Ε., σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 2014108 και 2014113 συμβάσεων.

5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
   Για την ακρίβεια,                                         
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου