Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 

  •  Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της μελέτης με κριτήρια ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής της μελέτης με τίτλο « Σύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣ Ε Α.Ε. (Α.Δ 2248)».

  •  Έγκριση του υπ' αριθμόν 10/Α/22-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικό )ν Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 101264) με αριθμό διακήρυξης 20007/15-02-2021 για το έργο «Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συσκευών εξωτερικού ελέγχου θέσης αλλαγής τροχιάς σε υφιστάμενες αλλαγές τροχιάς των Σιδηροδρομικών Σταθμών Πλατέως, Άδενδρου, Αξιού και Σίνδου του τμήματος γραμμής Πλατέως - Θεσσαλονίκης και ένα (1) έτος προληπτική συντήρησης τον συσκευών αυτών.
  • Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου