Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

Απόφαση σταθμός ακυρώνει την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο σε ΔΕΚΟ

Τα κριτήρια συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των σιδηροδρομικών . Έκτακτη ανακοίνωση και της ΓΣΕΕ,
Το δικαστήριο κρίνει ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και αναλογικότητας, ενώ θίγεται ο πυρήνας θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της συμβατικής ελευθερίας και της προστασίας της εργασίας ως δικαιώματος στην περιουσία του εργαζομένου.
Βασικά κριτήρια για τη δικαστική ανατροπή, που επαναφέρει τις αποδοχές τους στο επίπεδο της 31ης/12/12 , είναι η μοναδικότητα του έργου της επιχείρησης, η κερδοφορία και πρωτοποριακή θέση της σε διεθνές επίπεδο, η στελέχωσή της με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, αλλά και η
σοβαρή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ύστερα και από την 5η κατά σειρά δραστικότατη μείωση των αποδοχών (που επέφεραν την τελευταία διετία οι νόμοι 3833/10, 3845/10, 4024/11, 4093/12).
Το δικαστήριο (υπό τον πρόεδρό του Σ. Κουκουγιάννη) έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν συμβιβάζεται με την ελευθερία των συμβάσεων (ως εκδήλωση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας) η περιοριστική μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη.
Οι μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας -δέχθηκε- επέρχονται ανεξάρτητα από την πραγματική βούληση και τις ανάγκες των συμβαλλομένων μερών και θίγουν στον πυρήνα τους τη συμβατική ελευθερία και την εργασία ως δικαίωμα στην περιουσία. Ετσι καταλύονται η συμβατική ελευθερία και σχέση, αφού προσδιορίζεται απευθείας από τον νόμο, μολονότι το γενικό συμφέρον δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει την προσβολή του πυρήνα θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Η απόφαση στιγματίζει το γεγονός ότι παραβλέπεται πλήρως η εξειδικευμένη φύση των υπηρεσιών των εργαζομένων, που με διαρκή επιμόρφωση και εξειδίκευση έχουν φέρει την επιχείρηση σε πρωτοποριακή θέση παγκοσμίως, με διεθνή συμβόλαια, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και άμυνα.
Ετσι παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ισότητας, αφού αντιμετωπίζεται ως «τυπική» δημόσια υπηρεσία μια πρωτοπόρα επιχείρηση τεχνολογίας αιχμής με μοναδικό έργο και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.
Υπογραμμίζει ότι η καταβολή μισθού δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε κοινωνική παροχή, αλλά το ανάλογο αντάλλαγμα για την εργασία.


Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ 


H ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Δικαστικό φρένο αντισυνταγματικότητας στην οριζόντια επιβολή περικοπών
στις αποδοχές των εργαζομένων και στην παραβίαση των ΣΣΕ
Δικαίωση των αγώνων των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού Κινήματος αποτελεί η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 259/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, με την οποία αναγνωρίζεται η παραβίαση του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την αδιάκριτη επιβολή σωρευτικών περικοπών στις αποδοχές των εργαζομένων της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και την κρατική παρέμβαση στην κατάργηση της ισχύουσας ΣΣΕ.
Με εκτεταμένο και πλήρως αιτιολογημένο σκεπτικό το Δικαστήριο δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. από το 2010 για τον παράνομο χαρακτήρα όχι μόνο αυτών καθαυτών των μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και της οριζόντιας επιβολής του ενιαίου μισθολογίου στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κι αυτό γιατί οι μνημονιακές δεσμεύσεις και ρυθμίσεις αγνόησαν προκλητικά και πλήρως:
Ø το πραγματικό γεγονός της διαφορετικής σύνθεσης του μισθού και της εφαρμογής διαφορετικού συστήματος αμοιβής στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που βασίζεται τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων τους και τις ειδικές συνθήκες εργασίας (πχ λόγω τεχνικής εξειδίκευσης, επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής).
Ø τις συλλογικές ρυθμίσεις που ίσχυαν και εφαρμόζονταν επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα στις εισηγμένες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, που, εκτός όλων των άλλων, ήταν προσαρμοσμένες στα ιδιωτικο-οικονομικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά τους. 
Τα παραπάνω αναγνωρίζονται από την απόφαση του Δικαστηρίου το οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «[το] γενικό συμφέρον σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προσβολή του πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος ως περιορισμός των περιορισμών, συνιστά το απαραβίαστο όριο για κάθε ρύθμιση του κοινού νομοθέτη», ότι «[η] μείωση των αποδοχών αντίκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς καταργούνται οι ισχύουσες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μεταξύ του σωματείου και της ΕΑΒ, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και η αρχή της αναλογικότητας με την ισοπεδωτική εξομείωση των όρων εργασίας των εργαζομένων της ΕΑΒ με εκείνους που ισχύουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χωρίς μάλιστα να συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος&raqu o; καθώς επίσης ότι «[η] εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην ΕΑΒ, δηλαδή ενός συστήματος με παντελώς διαφορετική φιλοσοφία, λογική και στόχευση αντιμετωπίζει την ΕΑΒ ως μια «τυπική» δημόσια υπηρεσία, ενώ πρόκειται για πρωτοπόρο επιχείρηση τεχνολογίας αιχμής με μοναδικό έργο και προσωπικό υψηλής ειδίκευσης»«αντιστρέφοντας την ιεράρχηση των προσόντων των εργαζομένων αναφορικά με τη μισθολογική τους εξέλιξη…» και καταργώντας επιπρόσθετα επιδόματα «[που] είχαν θεσμοθετηθεί με ΣΣΕ σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των εργαζομένων ανάλογων πιστοποιήσεων, απαραίτητων για την ίδια τη λειτουργία και έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των συμβάσεων που αναλαμβάνει η ΕΑΒ…».
Η Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των θέσεων των εργαζομένων, καλεί τα σωματεία να συνεχίσουν συντονισμένα και να εντείνουν τους συνδικαλιστικούς και νομικούς τους αγώνες για την προστασία των εργαζομένων από την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

4 σχόλια:

 1. Τώρα αν πω τι θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει αν κάναμε ορισμένα μικρά βηματάκια (άλματα για όσους δεν έχουν ορίζοντα και φοβούνται όμως ) θα γίνω κακός .

  Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να αξιοποιήσουμε το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου αυτό που λέει ο δικαστής , αντί να καθόμαστε καλά παιδάκια αρκούμενα σε διαβεβαιώσεις .
  Αν ας πούμε πηγαίναμε στο ΣΕΠΕ , πιέζαμε με τις απεργίες στα εμπορικά , αν δεν αρκούμασταν στο να βάζουμε χαμηλά τον πήχη στις συνελεύσεις για να δικαιολογήσουμε έτσι την πολιτική που ασκούν οι Κυβερνήσεις των μνημονίων .
  Αν αντί για αυτό το δέστε τι γίνεται γύρω σας , λέγαμε στους μηχανοδηγούς ότι αν θέλουμε μπορούμε .

  Απλά και σταράτα .

  Αλλά ας μην γινόμαστε κακοί . Φάγαμε 18 δόσεις αναδρομικά και χαρίσαμε κ 750 για το πεντάμηνο που δεν πληρωθήκαμε το επικίνδυνο .
  Και ακόμα χειρότερα , κάποιοι συνάδελφοι δεν πήραν το επίδομα ούτε στην σύνταξη τους ενώ οι υπόλοιποι θα φύγουν με ένα 50% μειώσεων στην πλάτη σε εισφορές που πλήρωναν χρόνια .

  Ας αρκεστούμε λοιπόν στην μιζέρια μας , και στον θαυμασμό για τις νίκες των άλλων .
  Εμείς είμαστε καλοί στο να διαχειριζόμαστε τις ήττες μας ....

  Με την ελπίδα ότι κάποτε θα θυμηθούμε αυτό το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό , ας ξαναπούμε .

  Όταν θέλουμε , μπορούμε .

  Γενιδούνιας Κώστας
  Αντιπρόεδρος ΠΕΠΕ

  ****Και επειδή εμείς και θέλουμε και μπορούμε , σύντομα ο προγραμματισμός εργασίας στο ΜΑΙ θα είναι πραγματικότητα.
  Προγραμματισμός που θα αποδείξει ότι τόσα χρόνια οι μηχανοδηγοί ήταν αιχμάλωτοι μιας αρρωστημένης συνδικαλιστικής νοοτροπίας.
  Αυτής του τηλεφώνου . Στις 3 το μεσημέρι για να μάθεις τι κάνεις την επομένη .
  Αυτά όπως και άλλα πολλά σύντομα θα αποτελούν παρελθόν .
  Ας ελπίσουμε να αλλάξει πορεία και η ΠΕΠΕ γιατί οι ευκαιρίες δεν δίνονται κάθε μέρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. δωσε μας τιν σπινθηρα να γινει μπουρλωτο η καταταση , τωρα που αρχιζουμε να παιρνουμε τα πανω μας ,την αγανακτηση μου μεσα!!!!δωσε να παει στα κομματια ο φοβος και η μιζερια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχομαι ο κλαδος των μηχανοδηγων να βρει τον δρομο αυτον που πρεπει.....με σωστο προγραμμα για μια πιο ασφαλη και σωστη εργασια και φυσικα πιο ηρεμη ζωη και υγεια! Εγω προερχομαι απο τον τεχνικο κλαδο και στην πορεια αλλαξα και ειμαι στον κλαδο τον ελιγμων......εκει να δειτε το ΜΠΑΧΑΛΟ.....μιλαμε για χαλι μαυρο......προγραμμα μηνιαιο που αλλαζει μεχρι και πεντε φορες τον μηνα!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν τα άλογα σπάσουν τον αμυντικό τους κύκλο, τότε δυστυχώς, τα τρώνε όλα οι λύκοι..... Εμείς συνάδελφοι σπάσαμε αυτόν τον κύκλο. Δυναμώστε και ξανακάντε τον κύκλο σας πιο σφιχτό. Το μπορείτε και το αξίζετε.
  Ένας μεταταγμένος ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ.
  Τώρα δυστυχώς, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ …
  Συνταξιούχος.
  Καλή Τύχη και καλό δρόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή