Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών ανέλαβε ο υφ. Νίκος Μαυραγάνης. Το ΦΕΚ

Το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών ανέλαβε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε στον υφυπουργό:


1) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών. β) Της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας γ) Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου δ) Του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ε) Του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας

2) Την εποπτεία των κάτωθι φορέων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΑΣΑ Α.Ε.), ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΣΥ Α.Ε.), ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) , ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ Α.Ε.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΕΣΤΥ Α.Ε.), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.) και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.Σ.Θ.).

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα μεταφορών β) Κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες γ) Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας δ) Η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ε) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα μεταφορών

3) Οι αρμοδιότητες της παρ. 1α, 1β, 1γ και 1ε του άρθρου 1, της παρ. 2 του ιδίου άρθρου καθώς και της παρ. 1α, 1β, 1γ , 1δ και 1ε του άρθρου 2, ασκούνται είτε από κοινού είτε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 δεν περιλαμβάνεται ο διορισμός διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων και των ανεξάρτητων αρχών, ο διορισμός του Προέδρου και των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας καθώς και του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς και τα ερωτήματα για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων, η τοποθέτηση και μετακίνηση αυτών και όλα τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.

Για την άρση αμφισβητήσεων σχετικών με την αρμοδιότητα οποιουδήποτε οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος είναι ο Υπουργός Μεταφορών.

metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου