Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

Αλλαγές στην άδεια μητρότητας, πατρότητας και στη γονική άδεια

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με έκθεσή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει τις συνθήκες στην αγορά εργασίας που θα είναι ευνοϊκές για την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με αποτέλεσμα να
έχουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερη απόδοση.
Κι αυτό μπορεί να συμβεί, όταν οι άνθρωποι έχουν αρκετό χρόνο εκτός εργασίας για την προσωπική τους ανάπτυξη, για παράδειγμα, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και για αναψυχή, αλλά και για να ικανοποιούν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.
Διατυπώνει, λοιπόν, τη θέση ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις ενέργειές της προς τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία περί του χρόνου εργασίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη στήριξη των αδειών για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και διακοπής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνει στην ΕΕ:
– να υποβάλει πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τις εγκύους εργαζόμενες (άδεια μητρότητας), η οποία χρονολογείται από το 1992 και η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Επί του παρόντος, η ισχύουσα οδηγία προβλέπει 14 εβδομάδες άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών και προστασία από απόλυση.
Η αναθεώρηση θα πρέπει να αποσκοπεί στην παράταση της άδειας μητρότητας που καταβάλλεται με διαφορετική φόρμουλα πληρωμής για να καταστεί δυνατή η κάλυψη των ειδικών αναγκών και παραδόσεων στα διάφορα κράτη μέλη.
– να παρουσιάσει μια οδηγία για την άδεια πατρότητας για να εξασφαλιστεί ότι οι άνδρες θα αναλάβουν το μερίδιό τους από τις ευθύνες φροντίδας, προβλέποντας μια ελάχιστη υποχρεωτική και μη μεταβιβάσιμη άδεια μετ’ αποδοχών για τους πατέρες·
– να υποβάλει έκθεση εφαρμογής της οδηγίας 2010/18/ΕΕ για τη γονική άδεια
– να υποβάλει οδηγία για την άδεια των φροντιστών, ως συμπλήρωμα για την παροχή προσιτής επαγγελματικής φροντίδας και να επιτρέψει στους εργαζόμενους τη φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου