Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Σήμερα στις 1 το μεσημέρι συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ο εκπρόσωπος εργαζομένων συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης μας απέστειλε την ημερήσια διάταξη : 

1. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 2015103 Σύμβασης (Αριθμός Συμβολαίου 11579004352) παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την εταιρεία ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2. Λήψη απόφασης επί της από 31-08-2016 Ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΚΕΤΖΑΚΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HEALTH & PROTECTION» κατά α) της από 26-08-2016 απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ» για τον διαγωνισμό με στοιχεία Δ-1602/16, με την οποία εγκρίθηκε η συνέχιση συμμετοχής στον διαγωνισμό δυο (2) εταιρειών από τις συμμετέχουσες κατόπιν της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς τους και β) της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕ», που εδρεύει στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, οδός Αχαρνών 461 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών τακτικής συντήρησης και επισκευής στην Αθήνα  20 λεωφορείων μάρκας  VOLVO Β12Β».
4. Έγκριση πλήρωσης και στελέχωσης των κενών οργανικών θέσεων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων α) Ανθρώπινου Δυναμικού, β) Οικονομικών Υπηρεσιών και γ) Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.». 
6. Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).
7. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.

   Για την ακρίβεια,                                         
   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου