Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Νέα επερώτηση Ν.Νικολόπουλου για τα έργα σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης

Λάβαμε και δημοσιεύουμε νέα επερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας και Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κ. Νίκου Νικολόπουλου με θέμα "Η μη αποπεράτωση των υπολειπομένων εργασιών
Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ και η Κυκλοφοριακή εξασφάλιση συρμών μεταξύ Σ.Σ. ΑΙΡ και Σ.Σ. Αθηνών"

Με την υπ’ αρ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, δεν μας απαντήσατε, σας ρωτούσαμε(ερώτημα 4) τα εξής:

«Έχετε αντιληφθεί, ότι μπορεί κάποιοι να λειτουργούν ως εγκάθετοι των «εθνικών εργολάβων» στην ΕΡΓΟΣΕ και κάνοντας τα στραβά μάτια στην υποβολή μελετών της σύμβ. 717/2014 προσπαθούν απεγνωσμένα να καταστήσουν  τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εργολάβους έργων σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της ασφάλειας του σιδηροδρόμου και να προκαλούν μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο;»

Και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 7304/690/17-07-2017, Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, στην οποία επίσης, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, δεν μας απαντήσατε, σας ρωτούσαμε(ερώτημα 22) τα εξής:

«Πότε θα προκηρύξει η ΕΡΓΟΣΕ την εργολαβία με Α.Δ. 730, που αφορά βασικά, όπως αναφέρουμε παραπάνω, τις υπολειπόμενες εργασίες σηματοδότησης της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ,  για την οποία η ΕΡΓΟΣΕ τηρεί σιγή ιχθύος, ενώ έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την εν λόγω εργολαβία το αργότερο μέχρι 31/3/2017;
Μήπως, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αρ. πρωτ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε, περιμένει η ΕΡΓΟΣΕ μέχρι να αποκτήσουν οι «εθνικοί εργολάβοι» την «ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» μέσω της σύμβασης 717/2014, για να αναλάβουν να εκτελέσουν και αυτό το έργο; Δεν είναι δικαιολογημένη αυτή η εκτίμησή μας, αφού δεν υπάρχει στις επόμενες διακηρύξεις έργων της ΕΡΓΟΣΕ κανένα έργο ολοκλήρωσης της σηματοδότησης στο παραπάνω τμήμα γραμμής;
Υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λειτουργεί ηλεκτροκίνηση, χωρίς σηματοδότηση; Και πως θα λειτουργήσει το σύστημα προστασίας τρένων ETCS, αν δεν υπάρχει σηματοδότηση; Μήπως θέλει ο κύριος υπουργός να συμβεί κανένα δυστύχημα, όπως αυτό στο Άδεντρο;»

Δεν πέρασαν παρά δυο μήνες και επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι παραπάνω υποψίες μας, Συγκεκριμένα, σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. 4018585/13-9-2017 εγγράφου του ΟΣΕ, η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αρ. πρωτ. εξ 8449/17/28-9-2017 έγγραφό της διαβίβασε στον ΟΣΕ «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ. 8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15, δηλαδή της κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ» των «εθνικών εργολάβων», και  φέρει την υπογραφή της εταιρείας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»,  η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της ΑΚΤΩΡ και είναι Ανάδοχος της σύμβασης 717/2014, σε κοινοπραξία με την εξειδικευμένη εταιρεία σηματοδότησης «ALSTOM TRANSPORT SA».

Ποιος, κύριε υπουργέ, έδωσε βεβαίωση ειδικής εμπειρίας σηματοδότησης στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», έτσι ώστε να εκπονεί μελέτες σηματοδότησης, όπως είναι αυτή για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ»; 
Γιατί, κύριε υπουργέ, αγνοήσατε τις παραπάνω καταγγελίες μας και αφήσατε να συντελεστεί, προς όφελος των «εθνικών εργολάβων», η παραπάνω απάτη, που εγκυμονεί εκτός των άλλων και κινδύνους για την ασφάλεια της κυκλοφορίας;

Από τα γεγονότα, κύριε υπουργέ,  προκύπτει,  ότι η ΕΡΓΟΣΕ, από τις 17-12-2013, που η Κοινή Επιτροπή ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό της το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο  της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, καθυστέρησε, κατά τη γνώμη μας σκόπιμα μέχρι σήμερα, να προβεί στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στην προκήρυξη της εργολαβίας 730, προκειμένου να αναθέσει απ’ ευθείας, μέσω της άσχετης με σηματοδότηση σύμβασης  751/15, στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος έχει εκτελεστεί, όπως προκύπτει από το παραπάνω πρακτικό, στα πλαίσια της σύμβασης   994/2005 του ΟΣΕ, και η ολοκλήρωσή τους, προκειμένου να επιτευχθεί η «κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», δεν απαιτούσε πολύ χρόνο (χρονικό διάστημα περίπου μιας εβδομάδας).
Και, εκτός αυτού, ήταν δυνατό, πριν ολοκληρωθεί η εργολαβία 730, να δοθεί σε χρήση ο εξοπλισμός σηματοδότησης  στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ για την «κυκλοφοριακή εξασφάλιση» του εν λόγω τμήματος, όπως έγινε στην περίπτωση του Σ.Σ. Πειραιά, που πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης   994/2005, έγινε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4344928/23-6-2010 έγγραφο του ΟΣΕ   «Παραλαβή προς χρήση» της σηματοδότησης του Σ.Σ. Πειραιά. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ακόμη , κύριε υπουργέ, ότι η ΕΡΓΟΣΕ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων», αδιαφόρησε για τον κίνδυνο επιστροφής της κοινοτικής συνδρομής, που συνεπαγόταν, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Πρωτ. 2360/Φ93/31-12-2013 Απόφαση της Ε.Δ.Α. Μεταφορών, η μη ολοκλήρωση μέχρι τις 31/3/2017 των υπολειπομένων εργασιών σηματοδότησης της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, που αφορούσε βασικά η εργολαβία 730, όπως αναφέρουμε στην υπ’ αρ. 6947/653/05-07-2017 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. 

Καταλήγοντας, κύριε υπουργέ, αναρωτιόμαστε  από πού αντλεί τη δύναμή της η ΕΡΓΟΣΕ, ώστε να αδιαφορεί για τις συνέπειες των παραπάνω ποινικώς κολάσιμων πράξεων και παραλείψεών της. Μήπως αυτό οφείλεται στο ότι διαχρονικά όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί συγκαλύπτουν όλα τα σκάνδαλά της και διατηρούν στις θέσεις τους ακόμη και αυτούς που διώκονται για κακούργημα;

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1) Γιατί δεν ελέγξατε τις καταγγελίες που σας κάναμε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 6947/653/05-07-2017 και 7304/690/17-07-2017 Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε και αφήσατε την ΕΡΓΟΣΕ να καταστήσει  τους «εθνικούς εργολάβους» αποκλειστικούς εργολάβους έργων σηματοδότησης εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος  και της ασφάλειας της κυκλοφορίας του σιδηροδρόμου;
2) Δόθηκε στα πλαίσια της σύμβασης 717/2014 ή άλλης σύμβασης βεβαίωση Ειδικής Εμπειρίας σε έργα Σηματοδότησης στην εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ή σε άλλη εταιρεία των «εθνικών εργολάβων»; Αν όχι, γιατί οι υπηρεσίες της ΕΡΓΟΣΕ έκαναν αποδεκτή την «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ. 8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15;
      -  Να κατατεθούν οι τυχόν δοθείσες βεβαιώσεις Ειδικής Εμπειρίας σε έργα Σηματοδότησης    
3) Τι θα πράξετε τώρα, μετά τις παραπάνω, αποκαλύψεις μας; Θα στείλετε στον εισαγγελέα τους πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης απάτης και απιστίας ή θα τους καλύψετε και πάλι μη απαντώντας μας ή παραπέμποντάς μας στις απαντήσεις των ελεγχομένων υπηρεσιών σας;
4) Πως είναι δυνατό να καλύπτετε υπηρεσίες και υπαλλήλους, που βλάπτουν απροκάλυπτα, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των «εθνικών εργολάβων»;
5) Γιατί η ΕΡΓΟΣΕ από τις 17-12-2013, που η Κοινή Επιτροπή ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό της το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο  της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ, καθυστέρησε να προβεί στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στην προκήρυξη της εργολαβίας 730;
6) Θα αφήσετε την ΕΡΓΟΣΕ να αναθέσει απ’ ευθείας, μέσω της άσχετης με σηματοδότηση σύμβασης  751/15, στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος έχει εκτελεστεί, όπως προκύπτει από το παραπάνω πρακτικό της Κοινής Επιτροπής ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ, στα πλαίσια της σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ;
7) Δεν αντιλαμβάνεστε ότι, αν η ΕΡΓΟΣΕ είχε δημοπρατήσει έγκαιρα την εργολαβία 730, η αντιμετώπιση «μεσοπρόθεσμα», όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο του ΟΣΕ, του ζητήματος της ασφαλούς κυκλοφορίας των συρμών στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, θα είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα, αφού το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού έχει ήδη εγκατασταθεί στα πλαίσια της διαλυθείσας σύμβασης 994/2005 του ΟΣΕ και θα μπορούσε, πριν ολοκληρωθεί η εργολαβία 730, να δοθεί σε χρήση ο εξοπλισμός σηματοδότησης  στο τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ, όπως έγινε στην περίπτωση του Σ.Σ. Πειραιά, που πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης   994/2005, έγινε με το υπ’ αρ. πρωτ. 4344928/23-6-2010 έγγραφο του ΟΣΕ   «Παραλαβή προς χρήση» της σηματοδότησης του Σ.Σ. Πειραιά;
8) Πως ανέχεστε, στη δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά, η ΕΡΓΟΣΕ να αναθέτει προκλητικά και αχρείαστα απ’ ευθείας στους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες, που θα κοστίσουν άλλα περίπου τρία(3) εκατομμύρια €, ενώ αυτοί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη Ειδική Εμπειρία για να τις εκτελέσουν;
        - Να κατατεθεί η «τεχνική πρόταση αναφορικά με την κυκλοφοριακή εξασφάλιση στο 
          τμήμα Σ.Σ. Αθηνών - Σ.Σ. ΑΙΡ», που υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ με το  υπ’ αρ. πρωτ. 
          8602/17/28-9-2017 έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ της σύμβασης 751/15, καθώς και όλη 
          η σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ.  

9) Πόσες παρατάσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στην αμαρτωλή, όπως εξελίσσεται, σύμβαση 751/2015, η προθεσμία της οποίας έληγε στις 9-8-2016;
      - Να κατατεθούν όλες οι σχετικές αποφάσεις παρατάσεων, μαζί με τις αντίστοιχες 
        εισηγήσεις 

10) Εγκρίθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, όπως εισηγήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΡΓΟΣΕ προς το Τεχνικό Συμβούλιο με το με το υπ’ αρ. Οικ 286557/28-11-2016  έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ; Έχει μήπως τροποποιηθεί έκτοτε ο εν λόγω Α.Π.Ε., για να συμπεριληφθούν και άλλες χρυσοφόρες για τους «εθνικούς εργολάβους» εργασίες ή υπάρχει για έγκριση κι άλλος Α.Π.Ε.;

      -Να κατατεθεί στην περίπτωση έγκρισής του ο 1ος Α.Π.Ε. της σύμβασης 751/2015, όπως 
       και κάθε άλλος τυχόν υπάρχων Α.Π.Ε., καθώς και οι σχετικές εισηγήσεις προς το Τεχνικό 
       Συμβούλιο και προς το ΔΣ της ΕΡΓΟΣΕ, μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις των εν λόγω
       Οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ.  


Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος 
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου