Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

O ΟΣΕ προσδοκά σε καλύτερες ημέρες, λόγω των τελών υποδομής. Αύξηση εσόδων στο 6μηνο

Σε καλύτερες ημέρες προσδοκά ο ΟΣΕ, λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων και την είσοδο νέων εταιρειών, άρα και της αύξησης των εσόδων από τα τέλη υποδομής.


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις πρώτου εξαμήνου, «συνεχίζεται η σημαντική πρόοδος, όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου, τόσο μέσω της προσπάθειας συγκράτησης και εξ ορθολογισμού των δαπανών, όσο και της αύξηση των εσόδων.

Τα ενοποιημένα έσοδα της χρήσης αυξήθηκαν, σε σύγκριση με την προηγούμενη κατά €1,6 εκατ. ή 4,8%, ενώ η επιχορήγηση παραμένει σταθερή.

Αντιστροφή της τάσης της κύριας πηγής εσόδων, τα οποία είναι τα τέλη υποδομής, είναι ήδη ορατή.

Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται το επόμενο διάστημα με την θέση σε εκμετάλλευση σημαντικών έργων εκσυγχρονισμού που ολοκληρώνονται από την ΕΡΓΟΣΕ».

Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στα 34,5 εκατ., έναντι 32,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, με τα έσοδα από τα τέλη υποδομής να φτάνουν τα 9,1 εκατ., έναντι 8,7 εκατ.

Ωστόσο, οι λειτουργικές ζημιές διευρύνθηκαν στα 7,3 εκατ., έναντι 0,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Όσον αφορά τα έξοδα, το βασικό έξοδο της μισθοδοσίας παρουσιάζει μείωση κατά 2,7% για την εταιρεία και 1,7% για τον όμιλο, χαμηλότερη της προβλεπόμενης, κυρίως λόγω της ανάσχεσης των αποχωρήσεων από την αλλαγή της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.

«Τα υπόλοιπα έξοδα έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής.

Οι αναλώσεις έχουν αυξηθεί σε μια προσπάθεια ανάκτησης του επιπέδου της σιδηροδρομικής υποδομής, μέσω χρησιμοποίησης ιδίων διαθεσίμων», αναφέρει ο οργανισμός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου