Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. του ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπος εργαζομένων συνάδελφος Λεβέντης Θανάσης, σήμερα Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ συνεδριάζει το ΔΣ του Οργανισμού με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1.- Παροχή εξουσιοδότησης.
                  (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔOY)

2.-Κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ.1604)
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)
3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #190.846,50# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #236.649,66# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
                           (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
4.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εκποίηση από τον ΟΣΕ «παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης / Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Αλεξανδρούπολης (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΑΛ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.013.180 κιλών περίπου (Σχάρες, Σιδηροτροχιές, Τελάρα & Στρωτήρες Μεταλλικοί)», συνολικής αξίας #577.023,97# € χωρίς ΦΠΑ περίπου και #715.509,73# € με ΦΠΑ 24% περίπου, με καταληκτική τιμή 191,50 €/τόνο.
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

5.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΣΕ  ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», διάρκειας εννέα (9) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #372.544,36# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #461.955,01# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)


6.- Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 06Β/29.08.2017 & 06Γ/03.10.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 40312) με αριθμό διακήρυξης 16010/1/25.05.2017 που αφορά το έργο «Προμήθεια & Εγκατάσταση τριάντα (30) νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων ΑΣΙΔ & Αποκατάσταση Λειτουργίας δυο (2) υφισταμένων ΑΣΙΔ στο υπό αναβάθμιση τμήμα γραμμής του Προαστιακού Πατρών από ΑΓ. Ανδρέα έως Κάτω Αχαΐα», συνολικής αξίας #2.864.738,# € χωρίς ΦΠΑ και #3.552.275,12# € με ΦΠΑ 24% .                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)


7.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 02Γ1/10.10.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 39050) με αριθμό διακήρυξης 16031/2017 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριάντα τεσσάρων (34) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».
                          (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)

8.-Έγκριση της Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2016 – 2020 
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)

9.-Ανακοινώσεις

                                                                                                                                                      
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου