Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο στις 3 το μεσημέρι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και όπως μας ενημέρωσε  ο εκπρόσωπος εργαζομένων συνάδελφος Λεβέντης, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής : 


1.- Κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ.1607)
                     (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ) 

2.- Εκλογή εκπροσώπου του ΟΣΕ για τις εκλογές του ΕΒΕΑ. 
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

3.-Προκήρυξη θέσεων ευθύνης 
               (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

4.-Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού. 
                     (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔOΔΑΔ)
           
5.- «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών»               
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔOΔΑΔ)
                                           
6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια δύο (2) οχημάτων τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #550.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #682.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
                            (ΑΡΜΟΔΙA ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
           
7.-Ανακοινώσεις


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου